De beloftes van smart mobility en Intelligente Transport Systemen (ITS) zijn fraai: schonere auto’s, veiliger verkeer, onbemande voertuigen of autobestuurders die al rijdende de krant lezen, en dan ook nog optimale benutting van de wegcapaciteit. Te mooi om waar te zijn? Nee, maar dat er nog veel moet gebeuren is ook duidelijk. Nieuwe technologieën zoals connected cars en continue weg-voertuigcommunicatie ontgroeien de laboratoriumfase en moeten nu worden getest in de praktijk. Buck Consultants International is bij een aantal spraakmakende initiatieven betrokken.

Living Lab ITS Brabant

Om de technologische vooruitgang te versnellen en zo de mobiliteit te verbeteren, hebben de samenwerkende overheden in Brabant, Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M besloten om een testomgeving voor ITS-systemen te ontwikkelen. In dit Living Lab kunnen (markt-)partijen in het reguliere verkeer – zowel op hoofdwegen als op het onderliggende wegennet - hun nieuwe mobiliteitsoplossingen met behulp van uiteenlopende technologieën in de praktijk testen. Dit helpt niet alleen om die oplossingen verder te ontwikkelen, maar ook (internationaal) te standaardiseren (zodat iedereen gebruik kan maken van dezelfde functionaliteiten) en internationaal een afzetmarkt te creëren. De gezamenlijke inrichting van dit Living Lab voor ITS-toepassingen moet Brabant positioneren als dé regio voor innovaties in Car-ITS/Smart Mobility én Nederland als ideaal testland voor nieuwe mobiliteitsproducten en diensten. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de ambities van Brabant als economische toplocatie, behoud van concurrentiekracht en internationale marktkansen. Maar vooral ook aan het beschikbaar krijgen van de juiste oplossingen, die bijdragen aan sneller, veiliger, prettiger en betrouwbaarder reizen. Medewerkers van Buck Consultants International ondersteunen Brabant en Rijkswaterstaat bij de voorbereiding en realisatie van deze testomgeving. De komende anderhalf jaar werken zij samen met publieke en private partijen aan het voorbereiden, realiseren en exploiteren van het ITS Living Lab.

Truck Platooning

De grote truckfabrikanten zijn allemaal bezig met de ontwikkeling van truck platooning apparatuur, waarmee vrachtwagens vlak achter elkaar in colonnes kunnen rijden. Dit biedt op papier veel voordelen zoals brandstofbesparing, vermindering van werkstress bij de chauffeurs en grotere veiligheid van het transport. Maar ook hier geldt: deze voordelen moeten ook in de praktijk blijken. BCI ondersteunt een coalitie van logistieke dienstverleners, verladers, fabrikanten en overheden om op korte termijn truck platooning-pilots in verschillende sectoren te starten. Kritische succesfactoren zijn dat truck platooning goed kan worden ingepast in bestaande logistieke processen en ook over de grens toegepast kan worden. Uiteraard dienen er ook voldoende ritten te zijn om truck platooning effectief toe te kunnen passen. Mogelijke interessante kandidaten voor truck platooning pilots zijn sierteeltvervoer, containervervoer, supermarktvervoer en nachtdistributie. BCI neemt momenteel het voortouw om binnen afzienbare tijd een truck platooning pilot voor nachtdistributie te starten.

Meer informatie:
ITS Living Lab: Peter Colon
Truck Platooning: Kees Verweij

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI