CoreNet hield onlangs in Amsterdam de Europese CoreNet Summit. CoreNet is een wereldwijde organisatie van 7.000 vastgoedprofessionals die voor een fors deel werkzaam zijn bij eindgebruikers. Anders gezegd, de verantwoordelijken voor (Europese) bedrijfshuisvesting bij Siemens, HP, RBS, Shell, Cisco, Oracle, Stanley Black & Decker, Basf et cetera. vergaderden met in totaal ruim 400 collega’s over hun vak. Belangrijke vragen: wat draagt vastgoed bij aan de ‘bottom line’, hoe meet je productiviteit van ruimte, hoe kan vastgoed strategisch worden ingezet en dus ook op boardroom-niveau worden behandeld?

Mijn overtuiging is dat in een globaliserende wereld de juiste locatie vinden voor kantoren, distributiecentra en fabrieken wel degelijk bijdraagt aan het succes van een bedrijf. Grosso modo kent een bedrijf zeven ‘corporate challenges’ en locaties kunnen bij het inspelen op die uitdagingen zorgen voor succes of juist een mislukking. Dat geldt logischerwijs voor de marktuitdaging, omdat hier op de juiste markten inspelen (Rusland, Turkije, maar ook bijvoorbeeld Afrika) geografisch is gebonden. Ook de innovatie- en technologie-uitdaging vraagt een wereldwijde afweging van locaties en clusters als het om talent en technologie gaat. De kosten laag houden is een derde uitdaging waarvoor veel bedrijven staan. Ook hier doet de locatie ertoe: betaal je voor een meertalige customer supportmedewerker aan totale werkgeverslasten 50.000 dollar (Londen) of kun je dezelfde kwaliteit vinden in Boedapest (20.000 dollar) of India (10.000 dollar). Tot slot is er de service-uitdaging, met andere woorden welke locaties voor klantondersteuning en logistiek garanderen de hoogste klanttevredenheid voor service?

Los van deze vier businessuitdagingen hebben de raden van bestuur van grote internationale bedrijven nog te maken met twee andere voorwaarden voor succes; namelijk het juiste talent vinden en behouden en de globaliseringsvraag. Elk bedrijf zoekt voor de toekomst het juiste talent. Daarbij is talent in elk land een combinatie van veel factoren, variërend van kosten, beschikbaarheid en productiviteit tot flexibiliteit, meertaligheid en goede werkgevers-werknemers-relaties. En laten we het woon- en leefklimaat voor expats ook niet vergeten!

De globaliseringsuitdaging bestaat voor veel bedrijven uit de uitdaging te beslissen wélke activiteiten het beste wáár plaatsvinden. Onshore (matige kosten-locatie in een West-Europees land), nearshore (lage kosten-locatie in bijvoorbeeld Centraal- en Oost-Europa) of toch offshore (China, Zuidoost-Azië)?

En bij dit alles moet dan nog rekening worden gehouden met risico’s. Wie over de hele wereld zaken doet, ontdekt al snel dat de verschillen tussen landen in politieke-, economische-, financiële-, transparantie-, en juridische risico’s alleen maar toenemen, nog los van natuurrampen, die in sommige werelddelen nu eenmaal vaker voorkomen dan elders.

Samengevat: een modern internationaal bedrijf heeft te maken met zeven grote uitdagingen. De juiste locatie en bedrijfshuisvesting vinden speelt een belangrijke rol bij het succesvol zijn van bedrijven of juist niet. Alle reden om locatiestrategieën met stip op de agenda van raden van bestuur van internationale ondernemingen te zetten.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI