In Amsterdam vinden dagelijks ruim 4.000 ritten plaats om de 5.000 horecagelegenheden te bevoorraden. Daarmee vormen de versleveringen een aanzienlijk deel van de congestie en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de binnenstad. Last Mile Fresh – Amsterdam biedt een oplossing door gebundelde levering met zero-emissie voertuigen en een unieke logistieke samenwerking.

De 4.000 dagelijkse ritten om de Amsterdamse horeca te bevoorraden leveren op jaarbasis meer dan een half miljoen ritkilometers op; dat is bijna 40 procent van de logistieke ritten in de binnenstad. “Een horecaondernemer heeft gemiddeld acht leveranciers, die allemaal afzonderlijk hun producten leveren. Bestellingen zijn vaak klein, omdat horeca dagverse producten wil serveren. Dat betekent extra én inefficiënte ritten en meer kosten voor leveranciers,” aldus Paul Bleumink en Gerard Vos (BCI), respectievelijk managing partner en senior adviseur bij Buck Consultants International.

Control tower versleveringen

Last Mile Fresh-Amsterdam is een unieke logistieke samenwerking waarbij leveranciers van verse producten hun goederen aanleveren aan het DC van Last Mile Fresh (de vershub), waar de goederen gebundeld worden en dan met elektrische voertuigen worden geleverd aan de horeca. Dit reduceert het aantal voertuigbewegingen in de stad fors en zorgt er voor dat kleinere leveranciers van versproducten toegang houden tot hun klanten in Amsterdam.

Last Mile Fresh – Amsterdam is naast een nieuw logistiek concept, een nieuwe manier van samenwerking tussen leveranciers, horecaondernemers en logistiek dienstverleners. Om de vershub optimaal te laten functioneren, wordt het dataplatform van het IT bedrijf Easy Dish gekoppeld aan een logistieke hub van Leen Menken Foodservice. Hiermee ontstaat de eerste logistieke control tower voor versleveringen aan horeca.

De horecaondernemer bestelt via het platform bij zijn eigen leverancier, terwijl de besteldata direct worden gedeeld met de logistieke dienstverlener. De logistieke dienstverlener kan op basis van de besteldata zijn logistieke planning inrichten, van ontvangst van de goederen op de vershub tot aan de levering aan de horecaondernemer in de binnenstad.

Control tower Last Mile Fresh - Amsterdam

 

Bron: BCI, Easy Dish, Leen Menken

Michel Jansen, directeur van Easy Dish: ”Leen Menken en ik kwamen elkaar tegen op de netwerkbijeenkomsten, die BCI samen met Rijkswaterstaat organiseert voor groothandels en leveranciers aan de horeca. Het probleem dat wij daar zagen, is dat de grote groothandels zoals Sligro of Hanos geen neutraal bestelplatform of neutrale logistieke diensten leveren. Kleine leveranciers schrikken daarvan terug. Zij willen hun producten niet meegeven met concurrenten, dus rijden ze zelf. Leen en ik zagen dat het zelf rijden, qua kosten en belasting van de omgeving, eigenlijk niet meer kan. Wij zagen ook een kans voor ons zelf, om het slimmer en beter te doen.”

Door de samenwerking van een dataplatform en een logistiek platform gaat de belevering aan de horeca een nieuwe fase in. Paul Bleumink, managing partner BCI: “Jaren geleden hebben wij met MijnBoer een vergelijkbaar initiatief begeleid, waarbij we een marktplaats en logistiek centrum ontwikkelden voor tuinders en kleine producenten van versproducten in de regio rondom Amsterdam. MijnBoer kwam niet goed van de grond, omdat er toen geen neutraal dataplatform beschikaar was. Daardoor konden we de vele kleine leveringen, van verschillende leveranciers, niet goed bundelen. Met het IT-platform van Easy Dish is het wel mogelijk een echte control tower in te zetten om de logistieke operaties te optimaliseren, in kosten, ritkilometers en betrouwbaarheid van levering.”

Uitbesteden én regie houden

Eveneens uniek aan het initiatief Last Mile Fresh–Amsterdam is dat het initiatief wordt ondergebracht in een coöperatie. “De leden van deze coöperatie zijn leveranciers die de stad duurzaam willen beleveren en horecaondernemers die duurzaam beleverd willen worden. De coöperatie doet de collectieve inkoop van de last mile logistiek, onder voorwaarde dat deze duurzaam (zero-emissie) plaatsvindt. De coöperatie biedt ondernemers de kans om collectief de uitdagingen van de stad aan te pakken. Daarnaast biedt de collectieve inkoop kansen om logistieke kosten te besparen, waarbij de leden de regie en zeggenschap behouden’, aldus Gerard Vos, senior adviseur bij BCI. Het initiatief Last Mile Fresh–Amsterdam en de visie op collectieve inzet is niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft de Gemeente Amsterdam haar steun voor het initiatief uitgesproken. De Rabobank adviseert en ondersteunt de oprichting van deze coöperatie en brengt het initiatief onder de aandacht bij haar eigen leden, terwijl de Hogeschool van Amsterdam onderzoek doet in onder meer de Pijp en op de Zuidas naar de bereidheid van horecabedrijven om hun goederen gebundeld aangeleverd te krijgen.

Praktijk

Inmiddels worden via het dataplatform van Easy Dish de eerste bestellingen geplaatst en vanuit de vershub van Leen Menken Foodservice vinden de gebundelde leveringen plaats. Dit jaar worden de logistieke activiteiten opgeschaald en worden de eerste elektrische voertuigen aangeschaft en ingezet. Daarnaast wordt op korte termijn de coöperatie voor Last Mile Fresh – Amsterdam officieel opgericht en worden leveranciers, horecaondernemers en cateringbedrijven benaderd om lid te worden van de coöperatie.

Meer informatie

BCI is vanaf de start van het initiatief nauw betrokken geweest als uitvoerder van een (deel)programma ‘Slim en Duurzaam’ van Rijkswaterstaat. BCI brengt haar kennis van stedelijke distributie in en voert namens de diverse partners het projectmanagement uit.

Wilt u meer weten over dit initiatief, neem dan contact op met Gerard Vos gerard.vos@bciglobal.com of Paul Bleumink paul.bleumink@bciglobal.com.

 

Ontvang nieuws van BCI