Wie we zijn

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van (regionale) economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.

Zes aandachtsvelden

Buck Consultants International is als adviesbureau en onderzoeksbureau actief op zes terreinen, te herkennen aan de zes vlakken van de kubus, ons logo. Van elkaar te onderscheiden, maar in de praktijk niet gescheiden.

 • Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling

  Economische analyses en visies, clusterversterking & innovatie bevordering, integrale gebiedsontwikkeling, planning en inrichting van werklocaties, infrastructuuruitbreiding (ruimtelijk / regionaal).

 • Goederenvervoer

  Marktverkenningen, strategische studies tot nieuwe concepten en concrete actieprogramma, haalbaarheidsstudies en masterplannen voor zee- en luchthavens, logistieke centra, intermodale terminals en openbaar vervoerknooppunten.

 • Commercieel vastgoed

  Marktonderzoek, strategievorming, planning en conceptontwikkeling voor commercieel vastgoed.

 • Strategie-, locatie- en vastgoedadvies voor bedrijven

  Strategiebepaling voor nieuwe markten, wereldwijde locatiestudies en vastgoedadvies voor internationale bedrijven.

 • Supply chain strategie & Logistiek advies

  Analyse, ontwerp en optimalisatie van productie- en logistieke ketens, uitbestedingsvraagstukken, logistieke efficiency-projecten en intermodale strategieën.

 • Marketingstrategie & Acquisitiestrategie

  Investeringsklimaatstudies, marktanalyses en acquisitieplannen voor lokale, regionale, nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties door geheel Europa.

Eén kern: bundeling van expertise 

De zes aandachtsvelden hangen nauw met elkaar samen. Het kennismanagement van Buck Consultants International is erop gericht voor elk project alle relevante kennis en disciplines te integreren. Juist die insteek maakt Buck Consultants International tot een unieke partner.

Ambitie

Buck Consultants International is een onderzoeksbureau en adviesbureau met ambities. De ambitie om op het grensvlak van economie, ruimte, infrastructuur en logistiek vernieuwend te zijn en meerdere gezichtspunten te integreren. Maar ook de ambitie bedrijven en overheden te ondersteunen bij het maken van realistische strategische keuzes. En tot slot de ambitie dit vanuit een internationaal perspectief te doen. Zo opereren wij vanuit vestigingen in Europa’s belangrijkste zakensteden, in de VS in Atlanta, Silicon Valley en Los Angeles en in Azië in Singapore en Shanghai.

Kwaliteit

Sinds 2001 is Buck Consultants International ISO-gecertificeerd. Het bureau werkt volgens een vastgesteld kwaliteitszorgsysteem, dat beoordeeld en gewaardeerd is door de Stichting Certificatie Kennisintensieve Dienstverlening (Certiked, onderdeel van Lloyd’s Register Nederland BV) met een ISO 9001 certificaat. Elk jaar voert Certiked een kwaliteitsaudit uit.

ISO 9001 Buck Consultants International

Opdrachtgevers

In de loop der jaren heeft Buck Consultants International al meer dan 1.500 opdrachtgevers mogen ondersteunen. Wij zijn trots op het in ons gestelde vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat we ook waarde kunnen toevoegen aan úw organisatie. Concreet: wij helpen de resultaten te verbeteren van uw bedrijf, gemeente, regio, business park of logistieke regio.

Buck Consultants International is betrokken bij een grote variëteit aan typen projecten, met daarin herkenbaar drie lijnen.

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen

Van oudsher spreekt Buck Consultants International deze drie verschillende ‘talen’. Onze adviseurs voelen zich thuis bij projecten waarbij juist de combinatie van de kracht van bedrijven, kennisinstellingen en overheden cruciaal is. 

Strategische en operationele projecten

Van projecten met een strategisch-conceptuele insteek tot projecten gericht op de operationele praktijk bij bedrijven en overheden. Strategische inzichten worden bij Buck Consultants International gecombineerd met advies over directe implementatie. Beide niveaus versterken elkaar: strategische studies worden verrijkt met operationele inzichten én implementatie wordt niet geïsoleerd van de strategie.

Lokaal, regionaal, nationaal én internationaal.

Buck Consultants International voert opdrachten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau uit. Tot onze opdrachtgevers behoren ook tal van internationaal opererende bedrijven en organisaties uit heel Europa, de Verenigde staten en Azië.

Deskundig & Helder

De meerwaarde van Buck Consultants International

 • Deskundig en creatief advies op basis van gedegen en heldere analyse
 • Gebaseerd op actueel inzicht in marktontwikkelingen
 • Onafhankelijk en onbevooroordeeld
 • Bereid om te luisteren, maar niet zonder eigen visie
 • Resultaatgerichte samenwerking met opdrachtgever
 • Ambitie om ‘best in class’ te zijn, en een door teamspirit gedreven groep van 65 enthousiaste, multidisciplinaire professionals

 

Buck Consultants International logo

Buck Consultants International neemt géén genoegen met oppervlakkige analyses en voor de hand liggende oplossingen. Ons logo weerspiegelt onze manier van werken: op het eerste gezicht zes driehoeken (die de 6 expertisevelden verbeelden), bij nadere bestudering een kubus. BCI kijkt altijd net wat verder.

 

 

 


Onze zes aandachtsvelden