Marktonderzoek & Haalbaarheidsonderzoek

Trendanalyses, opstellen van prognoses en een eigen, goed gefundeerde visie zijn nodig om vragen naar de marktinteresse en haalbaarheid te beantwoorden. Daarbij kan het gaan om gebouwen, locaties of concepten. Alleen goed onderbouwd inzicht in dienst of product marktcombinaties leidt tot succesvolle vastgoedconcepten en gebiedsconcepten. En daar horen afbakening van kwaliteits- en serviceniveau, inzicht in concurrentieverhoudingen, bepaling van prijsniveau en gedegen analyse van risico’s bij.

Kansen zien is een positive attitude, risico’s negeren is roekeloos handelen. Een goed marktonderzoek of haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de kritische elementen van vastgoedconcepten en/of gebiedsconcepten.

 • (Beoogd) concept / product / service
 • Gespecificeerde doelgroep(en), die daadwerkelijk ‘vragers’ zijn
 • Concurrentieverhoudingen op regionale, nationale of internationale schaal
 • Visie op de dynamiek van de markt
 • Risico’s, leidend tot eventuele aanpassingen van de nieuwe ontwikkeling

Marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek & BCI advies

Als leidend vastgoedadviseur kent Buck Consultants International de dynamiek van de markt, de belangrijkste spelers en de robuuste trends. Wij combineren die kennis met een nuchtere blik, onderbouwde prognoses, een creatieve insteek en het vermogen kansen te zien en nieuwe vastgoedconcepten en gebiedsconcepten te ontwikkelen. Op basis van BCI’s marktonderzoek of haalbaarheidsonderzoek kunnen goed onderbouwde investeringsbeslissingen (locaties, gebouwen) worden gedaan door investeerders, ontwikkelaars of overheden.

Meer weten over Marktonderzoek & Haalbaarheidsonderzoek?

Stel uw vraag aan onze expert

 • AEW Europe - Marktanalyse logistieke terreinen
 • DPFS - Diverse screeningen van vastgoed en infrastructuurfondsen
 • Dura Vermeer - Data Centers
 • Gazeley Properties/EZW - Logistiek profiel Magna Park Rhein-Main
 • Gemeente Almere - Product- en marktverkenning Almere Poort
 • Gemeente Rotterdam - Marktanalyse voor brainpark
 • Essent - Haalbaarheid recycling park
 • IPMMC/AM - Haalbaarheidsstudie World Trade Center
 • Manchester Airport - Haalbaarheidsstudie voor ontwikkeling bedrijvenpark
 • Rabo Bouwfonds - Marktonderzoek kantoorontwikkeling Gent
 • Schiphol Real Estate - Vastgoedperspectief Rotterdam Airport 
 • Stockley Park - Doelgroepenanalyse voor de derde fase van de business park ontwikkeling
 • Syntrus Achmea Vastgoed - Second opinion inzake de commerciële risico’s van verworven ontwikkelingsproject

Cases