Insourcing vs outsourcing van supply chain activiteiten

Veel bedrijven bepalen regelmatig welke supply chain activiteiten zelf moeten worden uitgevoerd of beter kunnen worden uitbesteed aan een partner (logistiek dienstverlener of contract manufacturing organisatie). Supply chain activiteiten die bijvoorbeeld kunnen worden uitbesteed zijn transport, transportmanagement, logistiek, value added services, order-to-cash, planning, het runnen van control towers, maar ook delen van het productieproces.

Make or buy beslissing

Zeven factoren bepalen de make or buy-beslissing

 • Kerncompetenties: bepalen of de activiteit in kwestie een kerncompetentie is
 • Mogelijke financiële voordelen: analyseren van het mogelijke financiële voordeel dat uitbesteding van productie of logistiek met zich meebrengt
 • Financiële positie: een bedrijf dat het financieel moeilijk heeft zal eerder de beslissing maken om uit te besteden omdat de middelen ontbreken om te investeren in personeel, processen en systemen
 • Kostenstructuur: veel bedrijven hebben activiteiten uitbesteed om vaste kosten meer variabel te maken
 • Volumeflexibiliteit: bedrijven willen de impact van seizoengebondenheid ondervangen en kunnen opschalen indien nodig
 • Specifieke marktkennis van een partner
 • Tijdsdruk en/of risico’s

Hybride outsourcingmodellen

In het verleden werd het besluit over uitbesteden vaak gezien als zwart-wit. Enkele jaren geleden hebben verladers veel activiteiten uitbesteed, terwijl er tegenwoordig een verschuiving ontstaat richting hybride modellen. Zo kan bijvoorbeeld de verlader controle houden over haar eigen operatie, maar een partner tegelijkertijd specifieke waarde of expertise toevoegt.

Er zijn diverse modellen zoals

 • Uitvoering van de activiteit door de verlader waarbij de verlader de volledige controle heeft. Dit model wordt typisch gehanteerd wanneer de activiteit als een kerncompetentie wordt gezien
 • Personeel wordt geleverd door de 3PL (Third Party Logistics), terwijl de verlader zaken als het pand, IT en material handling equipment beheert. Dit vereist goede afspraken die zijn vastgelegd in contracten en relatiemanagement
 • Volledige uitbesteding, waarbij de partner direct verantwoordelijk is voor personeel, gebouw en standaardinvesteringen, de verlader investeert niet in dit geval
 • Volledige uitbesteding, waarbij de verlader in beperkte mate investeert
 • Volledige uitbesteding, waarbij de verlader een substantiële investering doet, maar toch afhankelijk is van de 3PL. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een lange termijn relatie

Insourcing vs outsourcing van supply chain activiteiten & BCI advies 

Buck Consultants International ondersteunt klanten in de afweging tussen inbesteden of uitbesteden. Dergelijke afwegingen worden geanalyseerd vanuit strategisch, kwalitatief en financieel perspectief. Het belang van de supply chain activiteit voor de bedrijfsprestatie (winstgevendheid) en het inkooprisico zijn van vitaal belang voor het bepalen van het juiste operationele model. In de strategische outsourcing-evaluatie neemt BCI elementen zoals kerncompetenties, bereidheid tot het investeren in supply chain uitvoering, volume- en mixflexibiliteit, schaalbaarheid, intellectueel eigendom, management & control, kwaliteit en risico mee.

Naast deze strategische afwegingen analyseert BCI de voor-en nadelen van de diverse ‘make or buy’ modellen vanuit een financieel perspectief. 

Meer weten over Insourcing vs outsourcing van supply chain activiteiten?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Abercrombie & Fitch, Afweging ten aanzien van uitbesteding
 • Biotronik, Afweging ten aanzien van uitbesteding
 • Brown-Forman, Afweging ten aanzien van uitbesteding voor diverse DCs over de hele wereld
 • Coopervision, Financiële en kwalitatieve analyse omtrent de uitbestedingsbeslissing in Azië
 • Fiskars, Financiële en kwalitatieve analyse omtrent de uitbestedingsbeslissing 
 • Micheal Kors, Financiële en kwalitatieve analyse omtrent de uitbestedingsbeslissing in Europa
 • Oakley, Afweging ten aanzien van uitbesteding in Europe
 • Thermofisher, Financiële en kwalitatieve analyse omtrent de uitbestedingsbeslissing in Europa
 • VF, Afwegingen ten aanzien van uitbesteding voor diverse DC’s over de hele wereld

Cases