Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling

Nieuwe economische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op, waardoor de economie van een stad, regio of land continu verandert. Buck Consultants International (BCI) geeft inzicht in de oorzaken en biedt concrete handvatten om succesvol op deze ruimtelijke economische dynamiek in te kunnen spelen.

Onze toegevoegde waarde

 • Integrale aanpak en geïntegreerde kennis
 • Actief op alle schaalniveaus: lokaal en regionaal, in Nederland en in Europa
 • Zowel visie- als actiegericht
 • Van conceptontwikkeling tot evaluaties
 • Vanuit ervaringen bij het bedrijfsleven

Onze activiteiten

Binnen economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling houdt Buck Consultants International zich bezig met het oplossen van de vraagstellingen en het benutten van kansen op zes terreinen:

 • Ruimtelijke economie
 • Innovatie & Clusters
 • Werklocaties
 • Gebiedsontwikkeling
 • Infrastructuur
 • Economische effecten & Maatschappelijke waarde

Meer weten over Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling?

Stel uw vraag aan onze expert

Thema's binnen Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling