De impact van corona is groot en duurt langer dan we allemaal hoopten. Tegelijkertijd worden de opgaven op economisch, ruimtelijk en duurzaamheidsgebied alleen maar urgenter, zowel op lokaal en regionaal als op nationaal niveau.
In deze nieuwsbrief vindt u tien artikelen die oplossingen voor deze uitdagingen aangeven met veel aandacht voor een realistisch-ambitieuze insteek, de vaak noodzakelijke integrale blik én voor het verwerven van op uitvoering gericht draagvlak.

Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

René Buck
Directeur Buck Consultants International
 
 
 
Nieuwsbrief Buck Consultants International
Oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Buck Consultants International
Kerkenbos 10-31
6546 BB Nijmegen
Nederland
Postbus 1456
6501 BL Nijmegen

Nederland

 
© Buck Consultants International


%SENDER-INFO-SINGLELINE%
 
 
 

Ontvang nieuws van BCI