De groei van megadistributiecentra in het logistieke hart van Europa versnelt vanwege logistieke efficiëntie en de groei van e-commerce. Eén op de 4 nieuwe XXL-warehouses in Duitsland, Nederland en België komt nu in Nederland terecht.

In de periode 2013-20191) zijn 424 Mega Distributiecentra (elk meer dan 40.000 mvloeroppervlak) opgezet of aangekondigd in het logistieke hart van Europa. Het merendeel daarvan is gebouwd in Duitsland (285; 67%), gevolgd door Nederland (98; 23%) en België (41; 10%). In totaal hebben deze 424 XXL-warehouses 29 miljoen maan vloeroppervlak. In de afgelopen 3 jaar is er een duidelijke versnelling geweest in de vestiging van deze XXL-warehouses: in 2018/20191) een stijging van 57% in de drie landen ten opzichte van 2015-2017. Nederland has een bovengemiddelde stijging van 100% in deze periode, terwijl België stagnatie in de groei zag in de twee periodes.

Deze conclusies worden getrokken in het white paper over de toekomst van Mega DC's, dat is gepubliceerd door Buck Consultants International en haar Duitse collega Bulwiengesa (onder andere gevestigd in Hamburg). Op basis van een gemeenschappelijke interesse in warehouse-ontwikkelingen hebben de twee adviesbureaus hun databases gecombineerd om zo voor het eerst de groei van Mega DC's in Duitsland, Nederland en België in kaart te brengen.

1) ‘2019’ omvat XXl-warehouses die zijn aangekondigd in 2019 en die in 2020/2021 zullen worden gebouwd/geopend.

Groei logistiek vastgoed

De vraag naar warehousing is de afgelopen jaren gegroeid door een aantal factoren:

  • de bloeiende Europese economie van vóór de corona-pandemie, die leidt tot een grotere vraag van consumenten en bedrijven;
  • de snelle groei van e-commerce, met als gevolg meer vraag naar specifieke e-commerce warehousing met bv. logistieke faciliteiten voor inpakken en geretourneerde goederen;
  • de groeiende wereldhandel, die heeft geleid tot een toename van Europese distributieoplossingen voor Amerikaanse en Aziatische multinationals;
  • de lage rente die financiële investeringen in logistiek vastgoed aantrekkelijk maakt.

De bouw van XXL-warehouses wordt gedreven door meer effectiviteit en efficiëntie, en een uiteindelijk een lagere prijs per product. De 424 nieuwe XXL-warehouses in de drie landen in de periode 2013-2019 beslaan in totaal bijna 30 miljoen vierkante meter vloeroppervlak.

Aantal nieuwe Mega DC’s in de laatste vijf jaar, verdeeld over twee periodes: 2015/2016/2017 en 2018/20191)

 

Aantal nieuwe Mega DC’s in de laatste vijf jaar, verdeeld over twee periodes: 2015/2016/2017 en 2018/20191)

1) ‘2019’ omvat XXl-warehouses die zijn aangekondigd in 2019 en die in 2020/2021 zullen worden gebouwd/geopend

Binnen Duitsland scoren Noordrijn-Westfalen, Niedersachsen en Beieren het beste; in het oosten van Duitsland gelegen hotspots spelen (nu nog) een beperkte rol. In Nederland zijn respectievelijk Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland de koplopers. De Belgische top 3 wordt gevormd door de Vlaamse provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen (o.a. Gent) en (Belgisch) Limburg.

Nieuwe XXL-warehouses in Duitsland, Nederland en België 2013- ‘2019’1

 

Nieuwe XXL-warehouses in Duitsland, Nederland en België 2013- ‘2019’1

Bron: Buck Consultants International/ Bulwiengesa, 2020

1) ‘2019’ omvat XXl-warehouses die zijn aangekondigd in 2019 en die in 2020/2021 zullen worden gebouwd/geopend

Toekomst

De nog steeds groeiende vraag naar logistieke diensten, gedreven door technologische en sociale veranderingen, stelt logistieke dienstverleners voor de opgave om hun distributienetwerken af te stemmen op deze extra vraag. Efficiënte mega DC’s kunnen hierbij voor specifieke sectoren en regio’s de beste oplossing zijn. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen, zoals de schaarse beschikbaarheid van logistieke bedrijventerreinen en werknemers. De grote concurrentie om bouwgrond - vooral in logistieke hotspots en nabij grote steden – betekent een stimulans voor het realiseren van logistiek vastgoed op brownfields. Tevens komen ook andere regio’s meer in beeld: Overijssel en Zeeland in Nederland, Wallonië in België en centraal en oostelijke Bundesländern in Duitsland.

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI