Bedrijventerreinen vormen dé basis voor economisch herstel en groei. De voor de economie belangrijke stuwende sectoren industrie, handel en logistiek zijn er immers grotendeels gevestigd. Hier is ook letterlijk ruimte voor de businessmodellen van de toekomst met high tech toepassingen, schone energie en circulaire economie. Maar alleen met een integrale benadering komen investeringen in het terrein in beeld.

Buck Consultants International (BCI) presenteert haar integrale aanpak “TED-bedrijventerreinen” tijdens deze Provada-sessie. Marije Groen, senior adviseur BCI laat zien hoe in deze nieuwe werkwijze Toekomstbestendigheid van bedrijven, Energietransitie en Duurzaam ruimtegebruik en de groeiende interactie tussen deze drie pijlers van een bedrijventerrein, leiden tot succesvolle realisatie. En daar kan vandaag mee worden gestart!
Dat deze benadering werkt is zichtbaar op Nieuw Reijerwaard, een bijna 100 hectare groot bedrijventerrein in Ridderkerk. Gert-Jan Metselaar, directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, licht de stappen toe die zijn gezet om tot succes te komen.
De sessie staat onder leiding van Marcel Michon, managing partner bij BCI.

 

Marije Groen
Senior Adviseur
Buck Consultants International

Gert-Jan Metselaar
Directeur
Gemeenschappelijke
Regeling Nieuw Reijerwaard


Geïnteresseerd in dit Provada webinar?

Meld je aan via deze link. Aan deelname aan Provada zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie neem contact op met Marije Groen, tel. 024-3790222, marije.groen@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Werklocaties en Gebiedsontwikkeling.

Ontvang nieuws van BCI