Elektrisch transport in de logistieke sector kan snel verder groeien als duurzaam alternatief voor diesel. Voorwaarde: voldoende laadpunten op de juiste locatie. Maar waar moeten die dan komen? Antwoord: op het eigen bedrijventerrein of in de eigen woonwijk én op de bestemmingslocatie én langs de snelweg.

Tijdig en voldoende laadinfrastructuur op de juiste locaties is één van de grote uitdagingen voor de logistieke sector. Elektrisch transport is immers een duurzaam alternatief voor diesel, niet alleen steeds meer voor regionale ritten, maar ook voor last mile-bestemmingen in de binnensteden waar in 2025 zero emissiezones komen.

Roadmap duurzame logistiek: aantal elektrische voertuigen neemt toe richting 2030
 

Roadmap duurzame logistiek

Bron: Buck Consultants International, 2020

Elektrisch transport neemt toe

Er komen steeds meer verschillende typen elektrische voertuigen op de markt. Elektrische bestelwagens zijn al vaak op de weg te zien en de TCO (Total Cost of Ownership: de kosten over de hele levenscyclus van een voertuig bekeken) van deze voertuigen is tegenwoordig bijna concurrerend met die van conventionele dieselvoertuigen. Lichte elektrisch aangedreven vrachtwagens worden ook op korte termijn op de markt verwacht. De aanschafkosten van elektrische voertuigen zijn nu nog relatief hoog ten opzichte van reguliere dieselmodellen, maar zullen in de komende jaren dalen door technologische ontwikkelingen en marktdynamiek. Tegelijkertijd kost elektrisch opladen nu al vele malen minder dan een volle dieseltank. Buck Consultants International onderzocht de behoefte aan laadinfrastructuur en de locaties hiervoor en rapporteerde hierover in het rapport over Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stadslogistiek.

Voldoende laadinfrastructuur op de juiste locatie

Zonder voldoende geschikte én beschikbare laadinfrastructuur voor transportvoertuigen, is elektrische logistiek niet mogelijk op grotere schaal. Een belangrijke locatie waar chauffeurs willen opladen, is op de eigen bedrijfslocatie – meestal op een bedrijventerrein – gedurende de tijd dat het voertuig stil staat, vaak ‘s nachts. De bestelwagens die gebruikt worden in de bouw daarentegen laden voor een belangrijk deel op voor de deur van de woning in een woonwijk. Daarnaast zal vaak een oplaadmoment nodig zijn op de locatie van bestemming, waar het voertuig kortstondig stil staat en snel kan bijladen. Enkele ritten hebben tussentijds ook een korte snellaadsessie nodig om de rit succesvol te voltooien, bijvoorbeeld aan een snelweg. Conclusie: er zijn verschillende typen publieke, semipublieke en private laadlocaties nodig om elektrische ritten uit te kunnen voeren (zie onderstaand figuur voor een overzicht).

Typen locaties voor laadinfrastructuur
 

 

Bron: Buck Consultants International i.s.m. RHDHV, 2020

Gedeelde laadlocaties als oplossing

Gedeelde laadlocaties zijn nodig op het moment dat een voertuig op de bestemming of langs de rijroute moet bijladen om de rit te kunnen voltooien. Deellocaties geven ook oplossingen als het gaat om benodigde ruimte, beheer en exploitatie. Steeds meer ontstaan vastgoedconcepten waarbij ook via meerlaagse bouw letterlijk ruimte wordt gemaakt voor oplaadpunten voor voertuigen. Bij de ontwikkeling van gedeelde laadinfrastructuur wordt van meerdere partijen inzet en bijdrage verwacht als het gaat om investeringen, organisatie van ruimte en inrichting, aanleg en exploitatie van laadinfrastructuur, en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Partijen en rollen in ontwikkeling van laadinfrastructuur
 

Partijen en rollen in ontwikkeling van laadinfrastructuur

Bron: Buck Consultants International, 2020

Een handleiding met een set van minimale ruimtelijke, operationele en technische eisen helpt bij een versnelling van een succesvolle ontwikkeling van de publieke en private laadpunten. In opdracht van Connekt, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zetten adviseurs van Buck Consultants International en RHDHV deze op een rij; de uitkomsten worden begin 2021 verwacht.

Tijdig realiseren is de uitdaging

De uitdaging is vooral om tijdig voor voldoende laadinfrastructuur te zorgen, daar waar er vraag naar elektrisch opladen door logistieke partijen wordt voorzien. Wat hierbij helpt, is een duidelijke prognose voor de potentiële laadvraag vanuit bedrijven en de gebieden en locaties waar deze zal ontstaan. Deze heeft BCI gemaakt voor bijvoorbeeld de Provincie Gelderland. De aanbevelingen zijn te lezen in het rapport Stimuleren van elektrisch laden bij logistieke bedrijven.

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI