Supply chain network design

Supply chain network design (netwerkontwerp) is van cruciaal belang bij het realiseren van stapsgewijze verbeteringen. 80% van de supply chain kosten worden immers bepaald door de fysieke inrichting van de keten. Supply chain network design gaat over het bepalen van de optimale footprint voor wat betreft het aantal locaties, omvang en missie van distributiecentra, productiefaciliteiten en leveranciers. Supply chain netwerkontwerp laat zien welke fabriek welk product moet produceren en welk distributiecentrum de vraag van een specifieke klant moet bedienen.

Het doel van supply chain network design is het vinden van de juiste balans tussen service en kosten (productiekosten, inkoopkosten, voorraadkosten, arbeidskosten, vastgoedkosten, transportkosten) en risico’s.

Bepalen van de optimale footprint voor distributiecentra

Het succesvol ontwerpen en implementeren van een netwerk van productie- en distributiecentra vereist een combinatie van datagedreven oplossingen, operationele kennis en creativiteit.

In het verleden voerden bedrijven hun footprint analyse ten aanzien van hun fabrieken en distributiecentra iedere 5 tot 10 jaar uit. Tegenwoordig wordt de productie- en distributie footprint vaker herzien vanwege de continue stroom aan fusies en overnames, het bewerken van nieuwe markten / kanalen en technologische ontwikkelingen.

Distributienetwerk analyse

Supply chain netwerk design start met het herzien van het huidige distributienetwerk. Dit wordt veelal geïnitieerd door een aanstaande (vernieuwing van een) huurovereenkomst voor een distributiecentrum, een recente overname of toetreding tot een nieuwe markt. Distributienetwerkanalyse vereist een fact-based evaluatie van het huidige distributienetwerk en beantwoordt vragen als:

 • Wat als we slechts één distributiecentrum zouden hebben om onze markten te bedienen? 
 • Wat als we met een schone lei zouden starten (‘clean sheet’)?
 • Wat als we onze dc-footprint aanpassen?
 • Waar leggen we idealiter onze voorraad in het netwerk?
 • Moeten we een verschillend beleid voeren voor specifieke klantsegmenten en/of product types (bijvoorbeeld fast movers versus slow movers)?

Supply chain network design & BCI advies 

Buck Consultants International is wereldwijd toonaangevend op het gebied van supply chain network design.

Onze diensten omvatten de strategische evaluatie van een deel of de gehele keten waarbij kosten, service, flexibiliteit, schaalbaarheid en risico worden geanalyseerd. Netwerkanalyses worden toegepast op losstaande netwerken, nog te integreren netwerken na bijvoorbeeld fusies en overnames, of specifieke divisies van bedrijven.

BCI gebruikt de modernste supply chain netwerk-optimalisatie softwarepakketten zoals SC Guru en LogicNetPlus van LLamasoft en SAILS. Onze databases voorzien de modellen van relevante en recente input (voor alle regio’s in de wereld) zoals arbeidskosten, de beschikbaarheid van arbeid, transportafstanden, transportkosten voor diverse modaliteiten zoals parcel-vracht, wegtransport, luchtvracht, zeevracht en vervoer per spoor, vastgoedkosten en het gebruik van nutsvoorzieningen.

Ondanks het feit dat strategische doelen kunnen variëren per cliënt, komen in het algemeen de volgende elementen aan de orde tijdens een strategische netwerkstudie:  

 • Aantal productie-en distributie locaties
 • Locaties van deze productie-en distributiecentra
 • Productmix per productie- en distributie locatie
 • Sourcing-beslissingen ten aanzien van de herbevoorrading van distributiecentra
 • Toewijzing van klanten aan distributiecentra
 • Evaluatie van alternatieve transportmodaliteiten
 • Evaluatie van alternatieve distributie- en voorraadallocatie strategieën
 • Evaluatie van alternatieve serviceniveaus

De voordelen van supply chain network design zijn onder andere

 • Reductie van de algehele supply chain kosten 
 • Verbetering van serviceniveaus
 • Testen van alternatieve operationele modellen
 • Beschikbaarheid van een meermaals te gebruiken model voor toekomstige bedrijfsmatige veranderingen
 • Creëren van een katalysator voor verandering en communicatie binnen de organisatie

Onze bewezen aanpak omvat 5 stappen:

 • Kick-off-fase: samen met het team van de opdrachtgever vaststellen van de belangrijkste strategische netwerk-drivers, de hypotheses en het ontwikkelen van een gedetailleerd projectplan
 • Begrijp en analyse-fase: verzamelen en analyseren van de juiste data en een “foto” maken van het huidige netwerk. Tevens wordt bepaald of het huidige netwerk in staat is om de toekomstige strategie en groei te faciliteren
 • Supply chain ontwerp-fase: omvat benchmarking, center of gravity analyses en de ontwikkeling van supply chain scenario’s 
 • Detailleer en valideer-fase: de impacts vaststellen op de productie- en distributie footprint van de in de vorige fase bepaalde scenario’s vanuit een financieel en kwalitatief perspectief. In deze scenario’s wordt gebruik gemaakt van huidige, maar ook potentiele locaties 
 • Documenteer en organiseer-fase: op basis van de geëvalueerde scenario’s worden heldere aanbevelingen en een concreet implementatieplan gepresenteerd 

Netwerkanalyse

Voor ieder scenario bepaalt BCI de totale supply chain-kosten, de bereikte serviceniveaus in het netwerk, de afstand naar de markt, et cetera. De onderstaande figuur toont een voorbeeld van een resultaat van een supply chain netwerkanalyse. 

Costindex Netwerkanalyse

Meer weten over Supply chain network design?

Stel uw vraag aan onze expert

 • BP: Modelleren van het supply chain netwerk en ondersteuning bij het creëren van een Center of Excellence
 • Canon: Netwerkanalyse na de diverse fusies die Canon onderging (onder andere de aankoop van Océ in EMEA) 
 • Chiquita: End-to-end distributienetwerk strategie voor Chiquita inclusief aantal, locatie en grootte van de DCs en rijplocaties. 
 • Cummins: EMEA-distributienetwerk analyse
 • Electrolux: End-to-end distributienetwerk strategie inclusief aantal, locatie, grootte en partner voor de diverse DCs 
 • Footlocker: Supply chain netwerkdesign in EMEA
 • Hasbro: Distribution netwerkdesign and gerelateerde 3PL-selectie
 • Hilti: Supply Chain netwerkdesign voor de eindproducten van Hilti en de spare parts in Europa, APAC, India, het Midden-Oosten, Afrika, Rusland (incl. CIS-landen), Noord-Amerika en Latijns-Amerika
 • Husqvarna: EMEA-distributienetwerk analyse
 • IKEA: Global distributienetwerk strategie voor thuisleveringen in Noord-Amerika, Europa, Japan en China
 • J&J: Post Merger Netwerkdesign voor de J&J Consumer businessunit
 • Mars: Post fusie integratie nadat Mars diverse merken zoals Wrigley en Eukeneba had aangekocht. Het ontwikkelen van de beste inbound materialen en halffabricaten en outbound netwerk voor de Russische en CIS-markten
 • McCormick: Productie en distributie footprint optimalisatie
 • Medtronic: EMEA-distributienetwerk strategieontwikkeling
 • Mondelez: EMEA supply chain netwerkdesign pre en post carve outs van diverse businessunits van Mondelez
 • Stryker: EMEA-distributienetwerk analyse
 • Takeda: EMEA supply chain netwerkdesign na het aankopen van Nycomed door Takeda
 • Thermofisher: EMEA-distributienetwerk analyse
 • UCB: Het bepalen van de EMEA-distributienetwerkstrategie inclusief de order to cash strategieontwikkeling en 3PL selectie
 • VF: Supply chain netwerkdesign in APAC

Cases