Supply chain transformation, projectmanagement & implementatie

Het startpunt van iedere supply chain transformatie is de wens van de klant. Denk aan het rationaliseren/consolideren van de supply chain, het realiseren van een integratie tussen logistieke netwerken na fusies of overnames, het inbesteden of uitbesteden van delen van de organisatie, of het creëren van een professionelere supply chain organisatie. Het ontwikkelen van de juiste supply chain strategie is een eerste stap. Veel supply chain-transformaties mislukken echter door het ontbreken van een implementatieplan of door slecht projectmanagement.

Supply chain strategie

Het transformeren van de supply chain vereist het identificeren en implementeren van de juiste supply chain strategie. Het is cruciaal dat de businesscase goed gedefinieerd is en dat er een degelijk verandermanagementproces wordt gevolgd.

Managers dienen continue buy-in te creëren voor de door hen ontwikkelde strategie, terwijl zij ook rekening dienen te houden met de impact van hun plannen op het gedrag van medewerkers en de benodigde competenties. In een dergelijk transformatieproces dienen de belangrijkste beslissers te worden geïdentificeerd en te worden “empowered”. Het creëren van de juiste vaardigheden en houding, en het belonen van medewerkers om hen te motiveren mee te veranderen is daarbij van belang.

Supply chain transformation omvat vaak ook een cultuurverandering. Het hanteren van een heldere visie voor de toekomst voor wat betreft de organisatie en het neerzetten van een sterk communicatieplan zijn noodzakelijk. Transformatie hoeft niet per se te worden bewerkstelligd via een top-down benadering, maar kan ook gerealiseerd worden door het inzetten van kleine pilots. Deze kunnen worden gebruikt om het effect van een supply chain strategie te meten in de praktijk, leerpunten toe te passen en (indien nodig) de aanpak bij te schaven.

Lean implementatie management

De componenten van lean implementatie management omvat personeel, processen en systemen.

Het menselijke aspect van lean implementatie omvat

 • Verantwoording
 • Eigendom
 • Gedeelde cultuur
 • Betrokkenheid
 • Afstemming
 • Spreken met één stem vanuit de organisatie
 • Het managen van verwachtingen

Het procesaspect van lean implementatie omvat

 • Gebruikelijke operating principes
 • Standaardisatie
 • Het delen van best practices
 • Het beperken van complexiteit
 • Risicomanagement

Het systeemaspect van lean implementatie omvat

 • Minimaliseren van complexiteit
 • ICT volgt en is niet leidend
 • Focus op werkende software
 • Minimaliseren van tijdelijke oplossingen
 • Optimaliseren op een later moment

Supply chain management

Sterk projectmanagement is cruciaal tijdens transformatie- of implementatie-initiatieven op grote schaal. Veel bedrijven hebben een PMO-functie gecreëerd.

De kern van een PMO of projectmanagement functie is

 • Ontwikkelen en bijhouden van een project charter inclusief de communicatiestructuur gezien het belang en de complexiteit van stakeholder management
 • Focussen op functionele controle gebruikmakend van:
  • End-to-end visibility (Plan-Do-Check-Act-cycle (PDCA)
  • Visibility van alle activiteiten, project afhankelijkheden & statussen
  • Op feiten gebaseerde en intern afgestemde rapportages
 • Gedetailleerde voortgangsrapportages

Supply chain transformation, projectmanagement en implementatie & BCI advies

Buck Consultants International ondersteunt bij de transformatie van het fysieke supply chain netwerk, (de logistieke) organisaties, de integratie en samenwerking met supply chain partners en IT. Een succesvolle implementatie wordt in onze ogen niet alleen gedreven door onze consultants: het creëren van draagvlak op alle niveaus in de organisatie is van belang in het verander- en transformatieproces.

BCI kan uiteenlopende rollen vervullen tijdens implementaties:

 • Eindverantwoordelijke: dit gebeurt vooral tijdens grote supply chain transformatieprojecten of interim opdrachten. In een dergelijke rol is de BCI-projectleider (eind)verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de implementatie
 • Projectmanager: dit gebeurt meestal wanneer de juiste competenties en/of menskracht (tijdelijk) ontbreken om een bepaalde activiteit uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld (het aanvullen van) programmamanagement dat verantwoordelijk is voor het realiseren van voortgang, het opzetten van business cases, het aansturen van een organisatie, het identificeren van risico’s en het monitoren van ontwikkelingen
 • Inhoudelijk expert: aan de orde indien de juiste vaardigheden (tijdelijk) ontbreken. Experts kunnen worden ingezet op tal van supply chain gerelateerde transformaties
 • Coach: dit gebeurt typisch om vaardigheden in een organisatie te ontwikkelen. BCI neemt de mentorrol aan om medewerkers van de noodzakelijke competenties te voorzien. De gebieden die verbetering behoeven worden geïdentificeerd en vervolgens gerealiseerd

Opdrachtgevers

Meer weten over Supply chain transformation, projectmanagement & implementatie?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Abbvie, Project Management en Implementatie ondersteuning
 • Ariad, Supply Chain Transformatie
 • Celgene, Supply Chain Transformatie
 • Coopersurgical, Interim and PMO-ondersteuning en coaching
 • Coulisse, Supply Chain Transformatie
 • Douwe Egberts Master Blender, Integratie nadat DEMB’s Jacobs Kaffee van Mondelez had overgenomen
 • Emerson, Supply Chain Transformatie en coaching
 • Mead Johnson, Ad interim Supply Chain Director na splitsing van Mead Johnson en BMS
 • Mitutoyo, Interim ondersteuning om verandering en stabiliteit te bewerkstelligen in de DC Operaties die waren uitbesteed aan een 3PL 
 • Pfizer, Leiding in de integratie en PMO-management tijdens de integratie van Hospira en Pfizer 
 • Samsung, Ad interimsupport om een 3PL operatie te stabiliseren 
 • Santen, Project Management en implementatie ondersteuning tijdens de transformatie van Santen. 
 • Stryker, Projectmanagement
 • Ziut, Supply Chain Transformatie

Cases