Strategisch, tactisch en operationeel vastgoedadvies

Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille wordt steeds complexer. Bedrijfseconomische, technologische en sociale veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot voortdurende aanpassing van bedrijfsvoering, ruimtegebruik en locatievoorkeuren. Hierbij is het van belang dat het eigen bedrijfsvastgoed op strategisch, tactisch niveau en operationeel niveau goed op elkaar is afgestemd. Bij elk niveau is het van belang de juiste balans te vinden tussen locatie, object, product of dienst en gebruiker. Tegen deze achtergrond vertaalt Buck Consultants International op basis van een helder raamwerk uw business processen naar creatieve oplossingen voor een optimale, toekomstbestendige vastgoedportefeuille.

Strategisch, tactisch en operationeel vastgoedadvies hangen nauw met elkaar samen. Een verandering op het ene niveau leidt tot veranderingen op de andere niveaus.

Strategisch niveau

Op dit niveau staan het doel en de bedrijfsmatige uitdaging centraal. Enkele voorbeelden van vragen die een strategisch antwoord behoeven zijn:

 • Sluiten de toekomstige huisvestingsvraag en het huidige aanbod wel op elkaar aan (onder meer groei, duurzaamheid, thuiswerken, lean manufacturing)?
 • Zijn de kosten en de resultaten / opbrengsten van het vastgoed goed in lijn met elkaar?
 • Wel of niet zelf gebouwen in bezit willen hebben?
 • Wel of niet het vastgoedbeheer willen uitbesteden?

Tactisch niveau

Op het tactische niveau gaat het allereerst om beoordelen van scenario’s vanuit een combinatie van business- en vastgoedoptiek. Voorbeelden van concrete vragen:

 • Bedienen we de Europese markt met één groot callcenter of met drie regionale centra?
 • Ons bedrijf gaat alle distributiecentra in Europa consolideren naar aanleiding van een overname. Wat zijn de drie meest aantrekkelijke scenario’s op basis van kosten, kwaliteit en risico?
 • Door de sterke groei moeten wij de productie met 30% verhogen. Welke huidige locaties komen hiervoor in aanmerking?
 • De Europese markt lijkt voor ons nieuwe geneesmiddel interessant. We willen een goed businessplan voor Europa, dat ook de eisen ten aanzien van regio, locatie en gebouw bevat.

Operationeel niveau

Bij operationeel vastgoedadvies gaat het om concrete oplossingen voor uw vastgoeduitdagingen. Voorbeeld: wat is een goede locatie voor onze nieuwe vestiging, rekeninghoudend met onze ondernemingsstrategie, kosten, het aanbod van personeel, logistieke optimalisatie, subsidies, belastingen en infrastructuur?

Vastgoedadvies & BCI

Onze expertise en creativiteit zijn de pijlers van onze werkwijze: marktgeoriënteerd en klantgedreven. Buck Consultants International ontwikkelt en gebruikt geavanceerde modellen voor het realiseren van een toekomstbestendige (bedrijfs)vastgoedportefeuille en is instaat creatieve oplossingen te leveren in een complexe beslissingsomgeving. Door inzicht in de wereld achter het vastgoed en de trends van morgen wordt een robuust vastgoedadvies opgesteld, op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau.

Meer weten over Strategisch, tactisch en operationeel vastgoedadvies?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Lely Industries - Realisatie van de Lely Campus voor Lely Industries in Maassluis
 • Mead Johnson - Opzetten van een Europees kantorennetwerk na afsplitsing van Bristol-Myers Scuibb
 • VDL - Uitbreidingscenario’s voor VDL Nedcar  Born
 • Premier Farnell - Optimale locatiestrategie voor de Europese front en back office activiteiten
 • Novocure - Make or by strategy analyse
 • FrieslandCampina - Uitbreiding van de melkpoedercapaciteit in Oost-Nederland
 • Swedish Match - Wereldwijde footprint studie voor de productie van aanstekers
 • AFB - Back-up scenario’s voor de productie van diervoeding
 • Beiersdorf - New distribution center in Eastern Europe, inclusief third party logistics provider en real estate strategie

Cases