Als een project vraagt om additionele, specifieke kennis die we zelf niet in huis hebben, dan werkt Buck Consultants International nauw samen met collega-adviseurs.

Collega-adviseurs

Strategische samenwerkingspartner op het gebied van wereldwijde supply chain-oplossingen:

Samenwerkingspartners op het gebied van locatiekeuze in de VS zijn:

 


Onze zes aandachtsvelden