Productie, handel, logistiek en goederenvervoer liggen in elkaars verlengde. De rol van het goederenvervoer is daarbij de afstand tussen (wereldwijde) productie en consumptie te overbruggen. Het goederenvervoer is een nauw samenspel van ketens, knooppunten (binnen ketens), de juiste modaliteitskeuze (wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer, luchtvracht of zeevervoer) en uiteindelijk het bezorgen van de producten bij de zakelijke eindgebruiker en consumenten.

De huidige structurele wijzigingen in productie- en consumptiestructuren hebben grote invloed op de wijze waarop het goederenvervoer ingericht wordt. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken waarmee overheden en bedrijven worstelen sterk aan verandering onderhevig. 

Trends in logistiek en economie

  • Macro-economisch worden transportafstanden groter, aangezien er steeds meer op wereldschaal wordt geproduceerd
  • Op microniveau wordt de gemiddelde bestelgrootte kleiner, omdat consumenten veeleisender worden en de wensen specifieker
  • De opkomst van e-commerce zorgt ervoor dat de logistieke ketens razendsnel van samenstelling veranderen
  • De informatiedichtheid van goederenvervoer neemt spectaculair toe, met duidelijke kansen voor smart logistics
  • De eisen aan transport vanuit de omgeving worden stringenter. Ketens moeten veiliger, schoner en duurzamer, in de stad en daarbuiten. Wegbeheerders voeren daarom nieuwe regelgeving in, bijvoorbeeld door het instellen van milieuzones, het aanscherpen van venstertijden en het aanwijzen van zero emissie gebieden
  • Het economisch belang van goederenvervoer en logistiek in de regionale economie neemt toe door onder meer de opkomst van distributiecentra

Goederenvervoer & BCI advies

Op het gebied van goederenvervoer is Buck Consultants International toonaangevend in visieontwikkeling, het ontwikkelen van innovatieve transportoplossingen en vervoersconcepten (inclusief haalbaarheidsonderzoek) en het implementeren van projectresultaten in logistieke regio’s, zee- en luchthavens en infrastructuur. Ons bureau is bovendien gespecialiseerd in stadslogistiek, synchromodaal transport, smart logistics en het ontwikkelen en inpassen van concepten voor (goederen)vervoersmanagement.

Meer weten over Goederenvervoer?

Stel uw vraag aan onze expert

Thema's binnen Goederenvervoer