Marketingstrategie & Acquisitiestrategie

Steden, regio’s, clusters, campussen en toplocaties concurreren niet alleen in nationaal verband met elkaar, maar steeds meer ook Europees niveau en soms zelfs globaal. Dat betekent scherpt onderscheidend vermogen opbouwen en een doordachte marketingstrategie opstellen. Niet blijven steken in brede branding-verhalen, maar met de beoogde doelgroep helder voor ogen, een gedegen marketing- en acquisitiestrategie opstellen en uitvoeren.

Marketing van locaties, steden, regio’s en clusters

Succesvolle marketing start met helder inzicht in de onderscheidende kwaliteiten van locaties, steden of regio’s. Een duidelijk beeld van de kosten en kwaliteit van de bedrijfsomgeving in vergelijking met concurrenten scherpt de boodschap (en de verbeterpunten) aan. Buck Consultants International is ervan overtuigd dat met detaillering van doelgroepen en subsectoren locatie, steden en regio’s succesvol kunnen zijn in het aantrekken (en behouden) van regionale, nationale en internationale bedrijvigheid.

Marketingstrategie en acquisitiestrategie & BCI advies

Het onderstaande schema geeft een beeld van onze diensten met betrekking tot het ontwikkelen van internationale marketingstrategieën en het opstellen van actieplannen.

Business intelligence, Marketingadvies en organisatieadvies

Meer weten over Marketingstrategie & Acquisitiestrategie?

Stel uw vraag aan onze expert

Thema's binnen Marketingstrategie & Acquisitiestrategie