Zeehavens & Logistieke regio’s

Nederland zou geen leidende logistieke macht zijn zonder zeehavens en logistieke regio’s. Bijna alle intercontinentale stromen gaan via de grotere zeehavens in de Benelux, met Rotterdam als grootste (container)haven van Europa. Via de zeehavens worden ook de logistieke regio’s in Noord-West Europa bevoorraad, dit zijn de regio’s die de meeste Europese Distributiecentra hebben. Zowel de zeehavens als de logistieke regio’s moeten mogelijkheden bieden voor verdere duurzame groei: goede fysieke bereikbaarheid, voldoende ruimte, passende gebouwen, beschikbare medewerkers, een goede digitale infrastructuur. Buck Consultants International adviseert zowel zeehavens als logistieke regio’s om het logistieke ecosysteem zó in te richten dat een duurzame economische groei mogelijk is.

Achterlandnetwerk logistiek ecosysteem

Zeehavens worden meer en meer beoordeeld op de kwaliteit van hun achterlandverbindingen via weg, spoor en binnenvaart. Naast uiteraard de kwaliteiten aan de waterkant: vaardiepte, aantal terminals, opslagfaciliteiten. De zeehavens met de beste achterlandverbindingen hebben goede kansen de slag om de internationale klant te winnen. 

BCI ondersteunt zowel zeehavens als logistieke regio’s met het optimaliseren van hun aanbod aan de klant. Het door BCI ontworpen logistieke ecosysteem speelt hierbij de hoofdrol. Kern van dit ecosysteem is dat 1 + 1 = 3: logistieke bedrijven in de havens en/of de regio’s vormen samen een netwerk dat elk lid in staat stelt beter te presteren. 

Zeehavens, logistieke regio’s & BCI Advies

BCI biedt de volgende diensten ter ondersteuning van zeehavens en logistieke regio’s:

 • Verkenning en uitwerking betere samenwerking tussen havens en regio’s, bijvoorbeeld tussen de greenports en de mainports
 • Planning en ontwikkeling van logistieke bedrijventerreinen
 • Maken van concreet plan om de beperkte ruimte in (zeehaven) regio’s zo effectief mogelijk te benutten
 • Stimuleren en faciliteren van logistieke regio’s om de groei aan e-commerce distributie- activiteiten te faciliteren en stimuleren
 • Ontwikkelen en uitwerken van onderscheidend vermogen van zeehavens en logistieke regio’s ten opzichte van de concurrentie

Meer weten over Zeehavens & Logistieke regio’s?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Port of Moerdijk, Strategische keuzes, bouwstenen voor de toekomst (2016): Advies aan haven voor benaderen marktpartijen
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogte van inspectie- en toezichtkosten bij import versproducten in Noordwest-Europa (2015)
 • Provincie Gelderland, Samenwerking Gelderse binnenhavens (2017)
 • Zeeland Seaports, Business cases toegevoegde waarde Zeeuwse havens (2016)
 • Provincie Noord-Holland, Visievorming Averijhaven Velsen (2014)
 • Provincie Limburg, Onderzoek facilitair havenbedrijf Limburg (2014)
 • Gemeente Waalwijk, Scheepsvaartprognoses 2040 (2014)

Cases