Infrastructuur

De komende jaren staan voor de regio’s weer nieuwe investeringen in de infrastructuur op stapel. Voorheen waren deze primair gericht op het oplossen van infrastructurele knelpunten, maar de laatste jaren is er sprake van een verbreding richting gebiedsontwikkelingen en regionale concurrentiekracht. Lees: wat heeft een gebied te bieden, hoe kan verbeterde bereikbaarheid bijdragen aan regionale concurrentiekracht en welke rol speelt dan een ingreep in de infrastructuur? Telkens vindt een integrale afweging plaats, waarbij investeren in nieuwe fysieke infrastructuur (‘asfalt’) wordt afgezet tegen het beter benutten van al bestaande vervoersnetwerken.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Overheden werken gezamenlijk aan ruimtelijke projecten en infrastructuur-programma’s. Het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in dit soort programma's en projecten, waarbij ook de Rijksoverheid betrokken is. Het MIRT Overzicht (projectenboek) verschijnt jaarlijks op Prinsjesdag.

Belangrijk is de constatering dat er steeds meer behoefte is aan helder inzicht in de relatie tussen aan de ene kant infrastructuur en aan de andere kant gebiedsopgaven. Een klassering in de top van fileknelpunten in Nederland is nog immer van belang (gemeten via de NMCA, de Nationale Markt en Capaciteits Analyse). Goed inzicht in de relatie tussen de verbetering van bereikbaarheid en versterking van economie van een regio kan de urgentie van een project verhogen. 

Beter Benutten

De denkwijze voor ‘Beter Benutten’ is erop gericht om bij voorgenomen maatregelen de mogelijkheden, die de bestaande infrastructuur biedt, eerst grondig te verkennen. Dat blijkt veel mogelijkheden op te leveren in het goederenvervoer zoals een betere spreiding in de tijd (nachtdistributie) en bundeling van zendingen en ladingen. Hoewel het Beter Benutten-programma op zijn einde loopt, is het denken in optimaal gebruik van bestaande infra een belangrijke bouwsteen van elk infrastructuur-programma.

Luchthavens en luchtvaart

Nederland heeft met Schiphol een belangrijke luchthaven met een uitstekende positie (nummer 4) in het Europese krachtenveld. Voor de verdere ontwikkeling van de luchtvaart (voor personen- en ook goederenvervoer) wordt gewerkt aan plannen, die niet alleen ingaan op de netwerkpositie van de luchthaven (in termen van aantallen verbindingen en mogelijkheden om via Schiphol als hub andere verbindingen binnen bereik te krijgen), maar ook op de omgeving van de luchthaven. Het erom de economische betekenis van de Schipholregio te kunnen duiden. 

Infrastructuur & BCI advies

Buck Consultants International heeft veel ervaring met onderzoek naar het verbeteren van bestaande infrastructuur (verbredingen, creëren van meer rijbanen, zoektocht naar ‘paden’ op het spoor) en ook de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het kan dan gaan om weginfrastructuur, maar zeker ook andere modaliteiten zoals spoor en binnenvaart. Onze bijdrage bestaat uit marktverkenningen, haalbaarheidsstudies, onderbouwingen en evaluaties van infrastructuurprojecten zoals

 • Nieuwe auto- of OV-verbinding
 • Aanleg van een intermodale terminal
 • Nieuwe start- en landingsbaan van een luchthaven
 • Uitbreiding van een zeehaven

Centrale vragen zijn vaak: de te verwachten positieve effecten in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, imago, strategische positionering én negatieve effecten zoals CO2-uistoot en geluidshinder. 

Daarnaast zijn onze adviseurs veel betrokken bij MIRT-trajecten, waarbij ingrepen in de infrastructuur in een breder perspectief worden geplaatst. Het kunnen aantonen van het economisch belang van een regio vormt een wezenlijke schakel bij MIRT-trajecten.

Onze toegevoegde waarde

 • Diepgaand inzicht in huidige en toekomstige vervoersrelaties
 • Kennis van kansen en trends voor luchthavens, (zee)havens en multimodale knooppunten
 • Integratie van economie, ruimte en verkeer en vervoer in MIRT-trajecten
 • Expert in economische en maatschappelijke waardebepaling

Meer weten over Infrastructuur?

Stel uw vraag aan onze expert

MIRT gebiedsontwikkeling

 • Gemeente Eindhoven : MIRT onderzoek Brainport Avenue
 • Ministerie I&W : MIRT goederencorridor Oost
 • Ministerie I&W : MIRT validatie herijking spoor- en OV-projecten
 • Ministerie I&W : Prioritering MIRT projecten
 • Provincie Zuid Holland : MIRT internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen : MIRT onderzoek bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen

Luchthavens & Luchtvaart

 • Actal, Ministerie IenM : Regeldrukscan Mainport Schiphol
 • Amsterdam Airport Area : Strategie Aerospace Cluster Schiphol
 • Arlanda Airport Stockholm : Ontwikkelingsstrategie
 • Cairo International Airport : Haalbaarheidsstudie Land side development
 • Cluster Logistiek Amsterdam : Programmamanagement Seamless Connections
 • Ministerie IenM : Economische betekenis van General Aviation
 • Ministerie V&W : Mainport concept Schiphol
 • SADC : Programmamanagement Amsterdam Connecting Trade
 • Schiphol Group, Ministerie V&W:  Economische betekenis ontwikkeling Schiphol

Spoor

 • Havenbedrijf Moerdijk : Planstudie spoor
 • Min. I&W : Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 (Basisnet)
 • Min. V&W : Herijken strategie spoorgoederenvervoer
 • Prov. Gelderland & Overijssel : Economische effecten Noordtak Betuweroute 
 • SADC : Procesmanagement High-speed Train Cargo Schiphol

Weg 

 • Projectbureau DCA : Economische effecten Central As
 • Provincie Gelderland : Economisch betekenis A28
 • Provincie Gelderland : MKBA N786
 • Provincie Zeeland : MKBA N59

Binnenvaart

 • Gemeente Tilburg : MKBA Wilhelminakanaal fase 1,5
 • Provincie Friesland : KBA vaarweg naar Heereveen

Cases