Vestigingsplaatsonderzoek & Locatiekeuze

Bedrijfshuisvesting op een gunstige locatie, in een geschikt gebouw en in een aantrekkelijke regio wordt steeds belangrijker. Investeringen in gebouwen, machines en mensen zijn voor de (middel)lange termijn. De (wereldwijde) context waarin deze investeringen worden gedaan is echter steeds onzekerder. Het is daarom van belang om een robuuste en toekomstbestendige locatiekeuze te maken.

Locatiekeuze

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn voor een locatiekeuze, of het nu gaat om een nieuwe fabriek, distributiecentrum, shared services center of een hoofdkantoor: kostenreductie, groei van de business (al dan niet in nieuwe markten), het vinden van aantrekkelijke regionale arbeidsmarkten, overnames of fusies of geopolitieke ontwikkelingen. Het opzetten van nieuwe activiteiten in nieuwe gebouwen / locaties gaat gepaard met significante investeringen en interne veranderingen. De investeringen worden bovendien gedaan voor een langere periode en dus zal de keuze voor de juiste, optimale locatie ook een positief effect moeten hebben op de lange termijn. Omgekeerd: wanneer een foute locatiekeuze wordt gedaan, zullen de negatieve implicaties (bijvoorbeeld hoge kosten, slechte bereikbaarheid, ongunstige arbeidsmarkt) ook lange tijd doorwerken.

Vestigingsplaatsonderzoek op basis van locatiefactoren

Vestigingsplaatskeuze wordt gedaan voor alle bedrijfsfuncties waarvoor een fysieke locatie nodig is. Voorbeelden zijn fabrieken, distributiecentra, shared services centra, hoofdkantoren, call centra, R&D centra en data centra. Voor ieder vestigingstype is een andere combinatie van locatiefactoren van belang. Voor fabrieken speelt bijvoorbeeld vaak de beschikbaarheid van lokale toeleveranciers een belangrijke rol, terwijl voor hoofdkantoren woon- en leefklimaatfactoren bij de locatiekeuze van belang zijn. In de praktijk wordt de locatiekeuze voor ieder vestigingstype gedaan op basis van drie soorten factoren:

 • Kosten: alle relevante factoren die in geld zijn uit te drukken, zoals grond- en vastgoedkosten, personeelskosten, logistieke kosten, belastingen
 • Kwaliteit van de bedrijfsomgeving: factoren die de kwaliteit van de bedrijfsomgeving vormen zijn niet meteen in geld uit te drukken, maar bepalen wel mede de performance van een nieuw operatie / locatie. Denk aan beschikbaarheid van geschikt personeel, (internationale) bereikbaarheid, nabijheid toeleveranciers, houding douane, woon- en leefklimaat voor expatriates
 • Risicofactoren: dit betreft niet door een locatie zoekend bedrijf te beïnvloeden risico’s. Voorbeelden zijn financiële en economische risico’s (hoge inflatie, wisselkoersen), juridische risico’s (bijvoorbeeld inbreuk op patenten, corruptie) en natuurrampen

De talentfactor: het vinden van het juiste personeel

Voor ieder vestigingstype speelt de factor personeel een essentiële rol. Wereldwijd neemt - zeker in aantrekkelijke hotspot locaties - de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. Bedrijven zoeken hiervoor oplossingen door verder te automatiseren en/of te robotiseren of door te zoeken naar nieuwe ‘second-tier’ locaties waar nog wel voldoende geschikt personeel beschikbaar is.

Buck Consultants International besteedt in haar projecten veel specifieke aandacht aan de beschikbaarheid en kwaliteit van personeel, niet alleen op dit moment, maar ook met een blik op de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren.

Locatiekeuze voor bedrijven & BCI advies

Buck Consultants International adviseert bedrijven bij de locatiekeuze van verschillende vestigingstypen wereldwijd, met name in Nederland, Europa, VS en Azië. Het kan gaan om:

 • Productievestigingen / fabrieken
 • Internationale distributiecentra
 • Verkoop-, marketing- en servicekantoren
 • Call centra / shared services centra
 • R&D-vestigingen
 • Data-centra
 • Trainingscentra

Buck Consultants International heeft, op basis van meer dan 30 jaren ervaring, een bewezen aanpak ontwikkeld voor internationale locatiekeuze. Deze aanpak gaat uit van een integrale combinatie van kosten-, kwaliteit- en risicofactoren.

Meer weten over Vestigingsplaatsonderzoek & Locatiekeuze?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Agco - Locatiekeuze voor een nieuwe fabriek in Europa, inclusief Rusland en omringende landen
 • Allen & Overy - Locatiekeuze voor een legal support center in Europa, Amerika en Azië
 • AstraZeneca - Locatiekeuze voor een shared services center in Europa, Latijns-Amerika en Azië 
 • Baxter - Locatiekeuze voor een distributiecentrum in Europa
 • Brembo - Locatiekeuze voor een nieuwe fabriek in Europa en Azië
 • Donaldson - Locatiekeuze voor een nieuwe fabriek in Europa, Azië en Latijns-Amerika
 • Gentherm - Locatiekeuze voor een nieuwe fabriek in Europa en Azië
 • Hogan Lovells - Locatiekeuze voor en legal support center in Europa
 • Lely Industries - Locatiekeuze voor een nieuwe fabriek in Europa en Azië
 • Medtronic - Locatiekeuze voor een groot distributiecentrum in Europa
 • Mead Johnson - Locatiekeuze voor de nieuwe kantoren van Mead Johnson in de belangrijkste Europese landen
 • Novocure - Locatiekeuze voor een grote toekomstige fabriek in Centraal- en Oost-Europa
 • Shimano - Locatiekeuze voor het nieuwe distributiecentrum van Shimano in Zuid-Europa

Cases