Agenda items

Campus Ontwikkeling 2019

19 november 2019 Delft

Meer bedrijven en kennisinstellingen clusteren kennis, ontwikkelingskracht en middelen. Hierdoor ontstaan er veel kansen voor innovatieclusters. Maar hoe bereik je dit? Wat vraagt de ontwikkeling van campussen en innovatiedistricten van betrokken partijen? En wat komt hier zoal bij kijken?

Lees meer

Summit Ketenregie

19 november 2019 Nijmegen

Ketensamenwerking is bedoeld voor de logistieke sector om actief een bijdrage te leveren aan een betere, duurzame samenleving. Toch valt het niet mee om samen met andere ketenpartners tot concrete oplossingen te komen. De Summit Ketenregie heeft als doel om samen inspiratie op te doen en de stap te maken naar de next level in ketensamenwerking.

Lees meer

Conferentie Netwerkstad Nederland

27 november 2019 Den Haag

Nederland staat voor een grote uitdaging. Er moeten in 11 jaar tijd 1 miljoen huizen bij komen om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. Mensen willen daarnaast wonen in een prettige omgeving die gezond, groen én bereikbaar is. Hoe gaan in de toekomst wonen, mobiliteit en een fijne leefomgeving hand in hand?

Lees meer