Agenda items

De stad is om te wonen, te winkelen, te genieten van cultuur, onderwijs te volgen .... én om te werken. Met alle ruimteclaims op tafel - woningbouw voorop - lijken ruimtezoekende bedrijven straks nauwelijks plaats te kunnen vinden in steden. Maar bedrijven willen óók graag in de stad zitten: nabij personeel, openbaar vervoer-knooppunten, gelijksoortige bedrijven en lokale markt.

Lees meer

Campussen, science parks en innovatiedistricten vormen een nieuwe asset class met inte-ressante ontwikkelingskansen en aantrekkelijke risico-rendementsperspectieven. Waar liggen de kansen? Hoe die te verzilveren? Wat maakt dit type innovatievastgoed anders dan een regulier kantoren- of bedrijvenpark?

Lees meer

De uitdagingen waarvoor projectontwikkelaars, beleggers en overheden zich geplaatst zien bij de herontwikkeling van verouderde en vaak vervuilde bedrijventerreinen, oftewel brownfield projecten. Dergelijke projecten zijn veel duurder en vergen meer tijd dan logistieke en industriële projecten in de groene weide. Wat zijn de praktische oplossingen voor een sluitende businesscase?

Lees meer

Herontwikkeling van (delen van) bedrijventerreinen is voor de toekomstkracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. Vaak is er echter sprake van een (korte termijn) financieel tekort, terwijl het herontwikkelingsproject wél duidelijk economische voordelen (groei van bedrijven en werkgelegenheid) én positieve maatschappelijke effecten heeft in de vorm van een toekomstbestendige bedrijvenlocatie met een duurzame inrichting en ruimte voor energietransitie.

Lees meer