Agenda items

VNG Jaarcongres | De regio als motor voor economische groei

4 juni 2019 Ede

Regio Foodvalley staat bekend om de aanwezige kennis en innovaties van wereldformaat op het terrein van agrifood. Hoe wordt in Regio Foodvalley om dit kenniscluster vorm te geven? En wat betekent dat voor de rol van de gemeentelijke overheden?

Lees meer

Congres Topcorridors | Langjarig investeringsprogramma

6 juni 2019 Zoetermeer

Insteek van dit congres is om de balans op te maken na anderhalf jaar programma Goederenvervoercorridors: wat is inhoudelijk bereikt? Welke kansen en barrières zijn er van deze vernieuwing? Wat is nodig om naast infrastructuur ook logistiek, ICT en ruimtelijk-economische planning programmatisch in te zetten voor deze opgave? Wat is de rol van publiek-private financiering? En welke bijdragen kunnen partijen leveren?

Lees meer

Vastgoedkansen op Brabant Vastgoed 2019

12 juni 2019 Tilburg

De aandacht van beleggers voor de woning- en kantorenmarkt in Brabant neemt toe. Samen met gemeenten, beleggers en ontwikkelaars staan vastgoedkansen, o.a. de Spoorzones, centraal.

Lees meer

‘Kan het? Mag het?’: nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen in relatie tot wet- en regelgeving

20 juni 2019 Amsterdam

De economie verandert snel. Nieuwe technologieën, globalisering en andere maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een nieuw pallet aan economische initiatieven, maar wat zijn de ruimtelijke consequenties? En passen deze binnen bestaande wet- en regelgeving?

Lees meer