Nieuws

Forbes Magazine: Buck Consultants International bij beste adviesbureaus wereldwijd

Het gerenommeerde internationale zakenblad Forbes Magazine heeft bekend gemaakt dat het economisch, logistiek en vastgoedadviesbureau Buck Con-sultants International behoort tot de beste adviesbureaus ter wereld. Forbes heeft voor de eerste keer een lijst opgesteld van beste adviesbureaus die in minimaal drie regio’s van de wereld actief zijn. De basis van het overzicht van de in totaal 230 adviesbureaus wordt gevormd door beoordelingen van inter-nationale bedrijven en collega-adviesbureaus.

Lees meer

Van potentie naar efficiëntie – Logistiek in het teken van innovatie en verduurzaming

Buck Consultants International (BCI) stelt al ruim tien jaar lang de Top-100 van logistieke dienstverleners in Nederland samen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met logistiek.nl, het digitale logistieke platform van Nederland. De nieuwe Top-100 voor 2022 zal verschijnen op dinsdag 7 juni. Ook dit jaar zijn er weer verschillende verbeterslagen doorgevoerd, zo zijn naast de grotere bedrijven ook de “best-in-class” bij de MKB-ers op verschillende innovatiethema’s beloond met de maximale 5 sterren.

Lees meer

Waterstofhubs zijn nodig, een Stappenplan

Waterstof krijgt in de verduurzamingsopgaven van bedrijven en de overheidsdoelen een steeds grotere rol. De voorziene hoofdbuisleidingensysteem (backbone) voor waterstof gaat de grote afnemers van waterstof voorzien, maar komt niet overal in Nederland. Hoe komen andere industrieën, bedrijven en logistieke hotspots dan aan waterstof? Regionale waterstofhubs vormen hierop het antwoord. Buck Consultants International onderscheidt 5 stappen om tot zo’n waterstofhub te komen.

Lees meer

Veel meer aandacht nodig voor lokale economie: ‘in gelul kun je niet werken’

De economie verdient veel meer prioriteit bij de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral het nijpende tekort aan bedrijfslocaties moet hoog op de agenda. ‘In gelul kun je niet werken.’

Lees meer

Zeven voorwaarden voor gemeenten om koploper te worden én te blijven in duurzame stadslogistiek

Een groot aantal gemeenten wil koploper zijn in de verduurzaming van de stadslogistiek. Buck Consultants International (BCI) adviseert een groot aantal gemeenten in deze opgave. Hoe word je koploper en vooral, hoe blijf je koploper?

Lees meer

Steeds meer productie van sleutelcomponenten en eindassemblage uit Azië terug naar Europa en VS

Meer dan 60 procent van de Europese en Amerikaanse bedrijven verwacht de komende 3 jaar een deel van hun Azië-productie terug te brengen naar Europa en de VS. Daarbij gaat het merendeels om beperkte volumes en vooral kritische componenten/producten. Eén op de vijf verwacht zelfs het merendeel van de productie terug te halen uit China en Azië.

Lees meer

Agenda

ExpoReal 4-6 oktober Munchen

4 oktober 2022 - 6 oktober 2022

Van 4 tot 6 oktober vindt in München weer de ExpoReal plaats, Europa's grootste vastgoed beurs en conferentie. Meer dan 20.000 deelnemers worden verwacht, variërend van ontwikkelaars en investeerders tot adviseurs, makelaars en architecten.

Lees meer

Ontvang nieuws van BCI