Nieuws

Goede innovatie-omgevingen versterken stedelijk profiel

Nederland kent zo’n honderdvijftig initiatieven voor campussen, science parks, broedplaatsen, accelerators en makerspaces. Buck Consultants International presenteert er enkele en bespreekt de succesfactoren en de rol van vastgoed.

Lees meer

Van potentie naar efficiëntie – Logistiek in het teken van innovatie en verduurzaming

Buck Consultants International (BCI) stelt al ruim tien jaar lang de Top-100 van logistieke dienstverleners in Nederland samen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met logistiek.nl, het digitale logistieke platform van Nederland. De nieuwe Top-100 voor 2022 zal verschijnen op dinsdag 7 juni. Ook dit jaar zijn er weer verschillende verbeterslagen doorgevoerd, zo zijn naast de grotere bedrijven ook de “best-in-class” bij de MKB-ers op verschillende innovatiethema’s beloond met de maximale 5 sterren.

Lees meer

Waterstofhubs zijn nodig, een Stappenplan

Waterstof krijgt in de verduurzamingsopgaven van bedrijven en de overheidsdoelen een steeds grotere rol. De voorziene hoofdbuisleidingensysteem (backbone) voor waterstof gaat de grote afnemers van waterstof voorzien, maar komt niet overal in Nederland. Hoe komen andere industrieën, bedrijven en logistieke hotspots dan aan waterstof? Regionale waterstofhubs vormen hierop het antwoord. Buck Consultants International onderscheidt 5 stappen om tot zo’n waterstofhub te komen.

Lees meer

Veel meer aandacht nodig voor lokale economie: ‘in gelul kun je niet werken’

De economie verdient veel meer prioriteit bij de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral het nijpende tekort aan bedrijfslocaties moet hoog op de agenda. ‘In gelul kun je niet werken.’

Lees meer

Zeven voorwaarden voor gemeenten om koploper te worden én te blijven in duurzame stadslogistiek

Een groot aantal gemeenten wil koploper zijn in de verduurzaming van de stadslogistiek. Buck Consultants International (BCI) adviseert een groot aantal gemeenten in deze opgave. Hoe word je koploper en vooral, hoe blijf je koploper?

Lees meer

Steeds meer productie van sleutelcomponenten en eindassemblage uit Azië terug naar Europa en VS

Meer dan 60 procent van de Europese en Amerikaanse bedrijven verwacht de komende 3 jaar een deel van hun Azië-productie terug te brengen naar Europa en de VS. Daarbij gaat het merendeels om beperkte volumes en vooral kritische componenten/producten. Eén op de vijf verwacht zelfs het merendeel van de productie terug te halen uit China en Azië.

Lees meer

Agenda

Provada 2022 - Het belang van economisch programmeren van transformatiegebieden in stedelijke omgevingen

14 juni 2022

De stad is uitermate populair voor verschillende typen functies (wonen, werken en recreeren). De beschikbare ruimte in de stad is tegelijkertijd gelimiteerd, hetgeen tot een ‘strijd om de ruimte’ kan leiden. Gemeenten, bewoners en marktpartijen dienen samen ervoor te zorgen dat het aanbod van ruimte in de stad voldoende gedifferentieerd én attractief is om te wonen werken en verblijven. De economie van de stad dreigt het kind van de rekening te worden door de enorme ruimteclaims van andere functies. De partners in de stad moeten de beschikbare ruimte slim ontwikkelen. Economisch programmeren speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kan een gemeente een visie ontwikkelen en deze ruimtelijk vertalen in een complexte context en een snel veranderende maatschappij. Hoe kan een gemeente een werkbare economische programmering maken? Wat zijn ervaringen en mogelijke hindernissen?

Lees meer

Provada 2022 - Ontwikkelen van innovatie-omgevingen: wat is de ideale rolverdeling tussen vastgoedpartijen en overheden?

15 juni 2022

Innovatie-districten, campussen, broedplaatsen, incubators…. het barst van de initiatieven om innovatieve bedrijven de juiste plek en werkomgeving aan te bieden. Daarbij gaat het om ‘hardware’ (aantrekkelijk gebied, adequate gebouwen) én ‘software’ (innovatie-ecosystemen, begeleiding en financiering start-ups). Wat zijn de (on)mogelijkheden en risico’s om dit volledig door vastgoedontwikkelaars- en -beleggers te laten doen? Wat is de rol van overheden? 
 

Lees meer

Ontvang nieuws van BCI