Nieuws

Kansen voor inspirerende innovatiedistricten

Bedrijven die elkaar steeds meer opzoeken om samen te innoveren én de noodzaak om talent een goede woon- en werkomgeving te bieden, zorgen voor een groei van nieuwe inspirerende multifunctionele binnenstedelijke innovatielocaties.

Lees meer

Noord-Brabant heeft het meest krachtige regionale logistieke ecosysteem in de Benelux

Buck Consultants International heeft de kracht en veelzijdigheid van regionale logistieke ecosystemen in België, Nederland en Luxemburg onderzocht. De top-10 van de 24 Benelux-provincies is bekend.

Lees meer

Groot-Rijnmond heeft het meest krachtige regionale logistieke ecosysteem

Nieuw onderzoek van Buck Consultants International heeft de volgende top 10 van regio’s in Nederland opgeleverd met het meest krachtige en veelzijdige Logistieke Ecosysteem.

Lees meer

Invoering Zero Emissie zone kansrijk

De aanscherping van een milieuzone richting een Zero Emissie (ZE) zone leidt tot een kansrijke publieke business case. Dit komt doordat de luchtkwaliteit- en klimaatbaten door verminderde uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen groter zijn dan de investeringskosten voor de gemeente.

Lees meer

Met de Vitaliteitsindex voor werklocaties méér toekomst

De door BCI ontwikkelde vitaliteitsindex combineert verschillende databases en genereert per werklocatie een factsheet met 70 indicatoren. Dit geeft gemeenten en provincies beter inzicht op wat er speelt en biedt een stevige basis voor het invullen van de bredere maatschappelijke opgaven.

Lees meer

BCI geeft mening in hotspot podcast

Hoe belangrijk is de haven van Rotterdam voor de Nederlandse logistieke hot spots? Uiteraard is dat groot, want dagelijks wordt de inhoud van containers in de bijna 2.000 distributiecentra in ons land verwerkt om zo bij de Europese klant terecht te komen.

Lees meer

Agenda

VNG Jaarcongres | De regio als motor voor economische groei

4 juni 2019

Regio Foodvalley staat bekend om de aanwezige kennis en innovaties van wereldformaat op het terrein van agrifood. Hoe wordt in Regio Foodvalley om dit kenniscluster vorm te geven? En wat betekent dat voor de rol van de gemeentelijke overheden?

Lees meer

Congres Topcorridors | Langjarig investeringsprogramma

6 juni 2019

Insteek van dit congres is om de balans op te maken na anderhalf jaar programma Goederenvervoercorridors: wat is inhoudelijk bereikt? Welke kansen en barrières zijn er van deze vernieuwing? Wat is nodig om naast infrastructuur ook logistiek, ICT en ruimtelijk-economische planning programmatisch in te zetten voor deze opgave? Wat is de rol van publiek-private financiering? En welke bijdragen kunnen partijen leveren?

Lees meer

Vastgoedkansen op Brabant Vastgoed 2019

12 juni 2019

De aandacht van beleggers voor de woning- en kantorenmarkt in Brabant neemt toe. Samen met gemeenten, beleggers en ontwikkelaars staan vastgoedkansen, o.a. de Spoorzones, centraal.

Lees meer

‘Kan het? Mag het?’: nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen in relatie tot wet- en regelgeving

20 juni 2019

De economie verandert snel. Nieuwe technologieën, globalisering en andere maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een nieuw pallet aan economische initiatieven, maar wat zijn de ruimtelijke consequenties? En passen deze binnen bestaande wet- en regelgeving?

Lees meer

Ontvang nieuws van BCI