Nieuws

Herontwikkeling verouderde bedrijfslocaties levert substantiële voordelen op voor bedrijven en overheden

Herontwikkeling van verouderde zones op bedrijventerreinen naar moderne gebouwen voor met name logistiek vindt vaker dan gedacht en ook succesvol plaats. De intensiteit van het ruimtegebruik neemt met 84% toe; de werkgelegenheid verzevenvoudigt en verouderde gebouwen op vervuilde terreinen worden vervangen door toekomstbestendige en duurzame logistieke gebouwen.

Deze conclusies trekt het adviesbureau Buck Consultants International (BCI) uit een eerste verkenning van een 20-tal herontwikkelingsprojecten in West- en Zuid-Nederland.

Lees meer

Innovatiedistricten in opkomst

Naast de bekende science parken en campussen zijn innovatiedistricten als aansprekende innovatie-omgevingen in opkomst. Onderzoek van BCI brengt 17 in verschillende fasen zijnde innovatiedistricten in beeld.

Innovatie-omgevingen zijn inspirerende gebieden waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken om een levendig innovatie-ecosysteem te ontwikkelen waarin bedrijven (klein en groot) – vaak gezamenlijk – werken aan het versneld op de markt brengen van producten, processen en technologieën.

Lees meer

Vergroenen end-to-end toeleveringsketens

Vergroenen van end-to-end toeleveringsketens is mogelijk zonder concurrerende kostenniveaus en klanten-service-eisen in gevaar te brengen.

Integratie van CO2-reductiedoelstellingen is in veel toeleveringsketens een realistisch doel, zonder enorme kostenstijgingen of verlaging van de klantenserviceniveaus te veroorzaken. Een volledige end-to-end benadering van én inkomend transport van materialen en componenten én het magazijn zelf én uitgaand transport naar de klanten is nodig om de beste resultaten te behalen.

Lees meer

Veel meer aandacht nodig voor lokale economie: ‘In gelul kun je niet werken’

De economie verdient veel meer prioriteit bij de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral het nijpende tekort aan bedrijfslocaties moet hoog op de agenda. ‘In gelul kun je niet werken.’

Lees meer

Juichstemming in logistieke vastgoedsector voorbij

De juichstemming in de logistieke vastgoedsector is voorbij. Na coronajaren met veel vraag naar warehouses is de verwachte vraag naar logistiek vastgoed voor 2023 een bescheiden 2,5 mln m2, wat de helft is van topjaar 2021 (4,9 mln m2). Investeerders in logistiek vastgoed hebben te maken met snel gestegen financieringslasten, waardoor investeringen in logistiek vastgoed minder interessant zijn.

Dat zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse onderzoek van Buck Consultants International onder de top 30 van logistieke vastgoedontwikkelaars en -beleggers. De deelnemende partijen representeren ongeveer 85% van de gerealiseerde distributiecentra.

Lees meer

Johan Beukema Managing Partner geworden

Johan Beukema is recent managing partner geworden bij ons bureau. Hij leidt het team dat zich bezig houdt met vraagstukken rondom locatiekeuze, strategisch logistiek & science park vastgoed en optimalisatie van netwerk van vestigingen (distributie, kantoren, fabrieken). Johan is sinds 1999 verbonden aan ons en een ervaren expert op deze terreinen. Naast strategische advisering heeft Johan ook een groot aantal complexe implementatietrajecten geleid voor internationale bedrijven in diverse branches.

Lees meer

Agenda

Provada 2023 - The Dutch Investment Climate Under Pressure

13 juni 2023

The top position of the Netherlands on various international competitiveness rankings is underlined by today’s presence of 14,000 foreign companies in our country. But the attractiveness of the Netherlands is under pressure: labor market challenges, lack of suitable sites and buildings, stricter environmental regulations, weakening fiscal advantages.

Lees meer

Provada 2023 - Circulaire gebouwen en werklocaties: van droom naar praktijk

13 juni 2023

Vanuit ruimtelijk- en vastgoedperspectief vraagt een circulaire economie om circulaire werklocaties én circulaire gebouwen. Wat is de rol van overheden, vastgoed- en gebiedsontwikkelaars?

Lees meer

Provada 2023 - ESG in de praktijk: het gebruikersperspectief

13 juni 2023 - 13 juni 2023

Steeds vaker formuleren bedrijven fraaie doelstellingen op het gebied van Environment, Social en Government (ESG). Maar hoe brengen gebruikers/huurders van vastgoed dat in de praktijk? Waar liggen de barrières en kansen om ESG te versnellen?

In samenwerking met de Provada organiseren Buck Consultants International, Colliers en Savills het traditionele Gebruikersdebat.

Lees meer

Provada 2023 - Herontwikkeling van bedrijfslocaties: zó kan het wél!

14 juni 2023

Het optimaal benutten van bestaande bedrijventerreinen vergt van gebruikers van panden, ontwikkelaars en gemeenten een andere mindset: herontwikkelen van delen van terreinen (kansenzone) vraagt om denken in nieuwe kansen in plaats vanuit bestaand bedrijfsvastgoed.

Lees meer

Ontvang nieuws van BCI