Optimalisatie van netwerk van productievestigingen

Bedrijven in de hele wereld zien de noodzaak tot het vaker en in meer detail herzien van hun productienetwerken in termen van aantal, omvang en functionaliteit van fabrieken, locaties en productietechnologie. Deze behoefte wordt gedreven door onder andere geopolitieke onzekerheden, steeds snellere markt- en locatieveranderingen en nieuwe productietechnologieën.

Door de groeiende onzekerheden wordt vaak gekozen voor een scenarioanalyse. Het geografische schaalniveau van de optimalisatie kan verschillen: één land (bijvoorbeeld VS, China), één regio (bijvoorbeeld Europa of Zuidoost-Azië) of juist wereldwijd.

Productie optimalisatie

Uiteenlopende interne en externe overwegingen kunnen ten grondslag liggen aan de behoefte om productienetwerken te herzien: kostenreductie, groei van de business in nieuwe markten, overnames of fusies of bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen. Dit soort vraagstukken spelen bij grote, volwassen bedrijven die een focus op efficiency hebben, maar ook bij snelgroeiende bedrijven waar de aandacht veel meer is gericht op het creëren van meer capaciteit om aan de toekomstige marktvraag te kunnen voldoen.

Scenarioanalyse

Bij de optimalisatie van productienetwerken wordt veel gebruik gemaakt van scenarioanalyses. Op basis van aannames over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, kostenontwikkelingen en technologische innovatie worden verschillende scenario’s gedefinieerd voor het optimale netwerk van productiefaciliteiten. Voorbeelden van scenario’s zijn het consolideren versus uitbreiden van het aantal fabrieken, off-shoring versus near-shoring, investeren in nieuwe productietechnologie versus uitbreiden op een lage kosten-locatie, produceren in grote fabrieken die de hele wereld bedienen versus kleinere faciliteiten die een regio bedienen.

Trends in productienetwerken

Buck Consultants International signaleert een aantal trends en ontwikkelingen in haar adviesbureau-praktijk in de optimalisatie van productienetwerken:

 • De continue zoektocht naar de factor arbeid. Dit speelt, zeker in een periode van een groeiende economie, wereldwijd. Er is schaarste aan arbeidskrachten in grote delen van Europa en de Verenigde Staten, maar ook in belangrijke locaties in Azië.
 • Binnen Europa speelt uiteraard de Brexit-discussie een belangrijke rol (wel of niet productiecapaciteit realiseren of uitbreiden in het Verenigd Koninkrijk?). Daarnaast zijn bedrijven in Centraal- en Oost-Europa op zoek naar de nieuwe lage kosten-locaties, waardoor bijvoorbeeld de Balkanlanden nu vaker in beeld komen.
 • Binnen China vindt een duidelijke verschuiving plaats van de kustregio’s naar het binnenland. Dit wordt gedreven door met name kosten en beschikbaarheid van arbeid. Arbeidskosten en personeelsverloop hebben zich in de kustregio’s (Shanghai, Beijing, Shenzen) de afgelopen jaren ongunstig ontwikkeld.
 • Naast de ontwikkeling binnen China is er in Azië ook een duidelijke trend van verschuiving van fabrieken naar landen als Vietnam, Thailand en de Filipijnen.

Optimalisatie van productienetwerk & BCI advies

Buck Consultants International biedt de volgende diensten aan op het gebied van de optimalisatie van productienetwerken:

 • Analyse van het huidige netwerk van fabrieken
 • Ontwikkeling van relevante scenario’s
 • Gedetailleerde scenarioanalyses op basis van BCI’s T+3C model: Technology, Cost, Customer en Conditions

Meer weten over Optimalisatie van netwerk van productievestigingen?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Bose - Wereldwijde analyse van verschillende scenario’s voor het productie- en distributienetwerk
 • Bugaboo - Wereldwijde analyse van verschillende scenario’s voor het productie- en distributienetwerk
 • Lilly - Optimalisatie van het productienetwerk in China inclusief scenario analyses
 • Novocure - Scenario analyse voor productie van een kritische component, inclusief uitbestedingsanalyse en locatiekeuze
 • Octapharma - Optimalisatie van het productienetwerk in Europa inclusief diverse scenario’s en locatiekeuze voor specifieke functies

Cases