Horizontale samenwerking in logistieke ketens

Bedrijven hebben hun eigen logistieke ketens ‘van korrel tot borrel’ vaak geoptimaliseerd. Horizontale samenwerking, tussen producenten, dienstverleners of retailers onderling, biedt vaak extra kansen om de prestaties te verbeteren, kosten te verlagen of duurzaamheid te verbeteren. Maar hoe doe je dat, samenwerken met collegabedrijven? Buck Consultants Internationaal heeft de laatste 15 jaar veel horizontale samenwerkingen tussen bedrijven in de logistiek gefaciliteerd. Hierbij zetten we de speciaal ontwikkelde Supply Chain Collaboration Tool (SCCT) in als leidraad.

Ketensamenwerking

In de praktijk werken logistieke dienstverleners regelmatig samen met collega’s in het bundelen van transporten en op die manier klanten sneller te kunnen beleveren. Bekende voorbeelden zijn TransMission, Team-Trans en Greenport Logistics. Producenten/verladers zien op hun beurt kansen in het samenwerken op het gebied van warehousing en distributie als geheel. Kimberly-Clark en Unilever doen dit al sinds 2004. Bijna 15 jaar geleden ontwikkelde BCI al de handleiding ‘Bundelen doe je zo’, daarna gevolgd door de handleiding ‘Horizontale samenwerking voor verladers’.

De belangrijkste succesfactoren voor samenwerking liggen op drie vlakken

 • Inhoud: hoe verbetert door samenwerking de service aan klanten, hoeveel kosten en CO2-uitstoot wordt bespaard?
 • Proces: hoe verandert het logistieke proces door de samenwerking, welke afspraken wordt gemaakt?
 • Cultuur: is er voldoende vertrouwen tussen de partners en is iedereen toegewijd aan de samenwerking?

Onze Supply Chain Collaboration Tool maakt mogelijkheden zichtbaar en geeft de route aan hoe kansen te verzilveren.

Horizontale samenwerking in de logistiek & BCI advies

BCI adviseert klanten in verschillende fasen van samenwerking:

 • Ideefase: bepaling samenwerkingsstrategie, vinden van de juiste partners, opstellen business case
 • Verkenningsfase: doorrekenen business case, verandering operationele processen en IT-systemen, betrekken/enthousiasmeren medewerkers, juridische afspraken, faire verdeling van voordelen (gainsharing)
 • Opstartfase: start pilot, oplossen knelpunten, meten en evalueren, afronden pilot
 • Groeifase: verdere ontwikkeling samenwerking, uitbreiding partnerschap, regels voor uitstappende partners 

Meer weten over Horizontale samenwerking in logistieke ketens?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Provincie Gelderland: Projecthuis logistiek Gelderland (2015): In kaart brengen kansen logistieke samenwerking in Provincie
 • TKI DINALOG: Kansen voor export van logistieke diensten in kennis (2016-2017): Kansen voor export van innovatieve logistieke diensten
 • Provincie Overijssel: Logistiek Platform Overijssel (2016): Mogelijkheden voor synergie in logistieke activiteiten Overijssel
   

Cases