Horizontale samenwerking in de logistiek: van idee naar praktijk

TKI DINALOG


Opdracht

Het stimuleren van horizontale samenwerking in de logistiek tussen Nederlandse bedrijven, waarbij verschillende tools, instrumenten en ervaringen om samenwerking te faciliteren worden ontworpen en toegepast.

Kern van het project

Bedrijven zijn gewend om verticaal samen te werken in een keten ‘van korrel tot borrel’. Vaak is deze keten al optimaal ingericht, maar bedrijven willen vaak verder hun logistiek optimaliseren. Dat kan door met collega’s samen te werken, maar dit is meestal nieuw. Hoe pak je dit aan, welke afspraken maak je, hoe verdeel je de voordelen? BCI zet in dit project haar kennis en ervaring in om bedrijven te helpen om in de praktijk horizontaal te gaan samenwerken.

Methode

Allereerst heeft BCI een lijst gemaakt van beschikbare tools om inzicht te geven in samenwerking, zoals apps, serious games, gainsharing methodes. Daarnaast zijn de lessen uit meer dan tien horizontale samenwerkingsprojecten op een rij gezet, van zowel verladers / producenten als logistieke dienstverleners. Er zijn zeven ronde tafels georganiseerd met bedrijven om ervaringen en successen te bespreken. Tenslotte is er een website voor horizontale samenwerking ontworpen en geïmplementeerd, met onze Supply Chain Collaboration Tool (SCCT) als basis. Het resultaat is begeleid door een klankbordgroep onder leiding van de verlader SCA Hygiene Paper.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een interactief overzicht van samenwerkingstools, instrumenten en ervaringen voor horizontale samenwerking. Dit is vastgelegd in de verslagen van de ondernemersbijeenkomsten, en in de speciaal voor dit project ontworpen website. Op het eindcongres in september 2017 zijn alle resultaten van het project interactief gepresenteerd.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert