Last mile samenwerking voor logistieke versnetwerken

Rijkswaterstaat Noord-Holland


Opdracht

Het stimuleren en motiveren van verladers in de agro-food sector om gebruik te maken van de last mile distributienetwerken van logistieke dienstverleners.

Kern van het project

Grote verladers in de agro-food sectoren beleveren niet alleen supermarkten en andere retailketens, maar ook cateraars, food-service bedrijven en groothandels. Deze distributie moet fijnmazig in Nederland gebeuren. Actief worden daarom verladers en logistieke dienstverleners met een bestaand fijnmazig distributienetwerk bij elkaar gebracht om te onderzoeken en te berekenen welke kansen bundeling biedt.

Methode

BCI heeft de mogelijkheden voor samenwerking in het gebruik van last mile versnetwerken van dienstverleners, op basis van het netwerk van Leen Menken, in kaart gebracht. Er is met verschillende verladers gesproken, waarna is uitgewerkt welke voordelen zij door samenwerking kunnen behalen in het bedienen van nieuwe binnenlandse distributiemarkten.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een overzicht van mogelijkheden in logistieke samenwerking op de last mile voor versnetwerken, waarbij er voor individuele verladers is gezocht naar een passend aanbod. Deze aanpak is vastgelegd en is nu ook voor andere markten, partijen en regio’s beschikbaar.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert