Wat is de logistieke propositie van Nederland? Hoe kan ik samenwerkingspartners vinden binnen mijn logistieke keten? Kan ik ook andere modaliteiten dan het wegvervoer inzetten voor mijn vervoer? Hoe kan ik op een duurzame wijze stadslogistiek bevorderen? Voorbeelden van vragen waarop een antwoord kan worden gevonden in de interactieve Kennisbank, die Buck Consultants International heeft gebouwd voor de Topsector Logistiek.

Kennisbank Topsector Logistiek

Meer doen met resultaten

De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. De Topsector Logistiek is in 2014 opgezet om een palet aan innovatieve acties en projecten van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rondom dit thema te stimuleren en te coördineren. In de afgelopen vijf jaar zijn binnen twaalf actielijnen meer dan 250 innovatieve projecten uitgevoerd. Tijd om de ervaringen te delen!

De praktijkprojecten zijn gericht op de effectieve en duurzame inzet van alle modaliteiten, zowel op de internationale goederenvervoercorridors als in de last mile logistiek. Ook zijn projecten samengebracht gericht op effectiever werken door digitalisering en het aantrekken van buitenlandse logistieke vestigingen.

Om meer te kunnen doen met de opgedane kennis en ervaring, is besloten een Kennisbank in te richten. Op de website Kennisbank Topsector Logistiek zijn de resultaten van ruim 250 projecten van de Topsector Logistiek ondergebracht in 28 thema’s (zie onderstaande figuur). De gebruiker kan snel en doelgericht informatie, rapporten en lessons learned opzoeken en toepassen. Van ieder thema is een uitgebreide beschrijving beschikbaar met concrete stappenplannen en resultaten. De gebruiker kan snel navigeren naar de individuele projectpagina’s, waar de concrete projectresultaten worden beschreven, inclusief de bij het project betrokkenen contactpersonen.

Thema’s binnen de Kennisbank Topsector Logistiek

Gebruik van de Kennisbank helpt marktpartijen verder De Kennisbank is een nuttige bron marktpartijen om inspiratie op te doen over innovatieve logistieke initiatieven en als kennisbron. Een aantal concrete voorbeelden:

  1. Voor producenten en logistiek dienstverleners geeft de Kennisbank inspiratie voor samenwerkingsprojecten tussen ketenpartijen, bijvoorbeeld als het gaat om data delen, ketenregie en modal shift. Daarnaast biedt de Kennisbank praktische handvatten op het gebied van CO2-footprinting en -reductie.
  2. Logistieke ondernemingen die zich bezighouden met de export van logistieke kennis en diensten vinden in de Kennisbank proposities waarmee Nederland in verschillende sectoren wordt gepositioneerd op het gebied van ketenregie en afhandelaar van logistieke stromen tussen de zeehavens en het Europese achterland.
  3. Gemeenten kunnen via de onderwerpen binnen het thema Stadslogistiek kennis opdoen over het verduurzamen van de logistiek in hun stad. De Kennisbank biedt hiervoor best practices en plannen van aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van bouwlogistiek en de inzet van vrachtfietsen
  4. Bestaande marktpartijen, maar ook nieuwe ondernemingen en initiatieven kunnen putten uit rapportages van uitgevoerde projecten, zoals verkenningen waarin de omvang- en groeiprognoses van stadslogistiek en achterlandlogistiek aan bod komen of de ervaringen met 4C (ketenregie) projecten.

Kortom, de Kennisbank is een gebruikersvriendelijk opgezet portal, waarin interessante en verrassende informatie uit het palet van ruim 250 afgeronde projecten van de Topsector Logistiek bij elkaar is gebracht.

 

Meer weten over dit item?

Jeroen Meijer

Jeroen Meijer
Consultant

Ontvang nieuws van BCI