Vervoersmodaliteiten & Synchromodaal transport

Voor veel bedrijven is vervoer via spoor en binnenvaart steeds meer een reële optie naast het wegvervoer. Vervoer via spoor en binnenvaart kan een betere prijs-kwaliteit hebben dan het wegvervoer, terwijl het in veel gevallen ook duurzamer is. Spoor en binnenvaart worden al jarenlang ingezet voor het vervoer van bulkproducten, maar meer en meer ook voor containers en wissellaadbakken. Als je als klant naadloos kunt switchen tussen de vervoersmodaliteiten via weg, spoor en binnenvaart is dat ideaal: transporten kunnen dan synchromodaal worden uitgevoerd. Buck Consultants International is één van de leidende experts in Europa op het gebied van synchromodaal transport.

Synchromodaal & Intermodaal transport

Het gebruik van spoor en binnenvaart neemt steeds meer toe in Noordwest-Europa, zowel in het binnenlandse vervoer tussen zeehavens en inlandterminals als in het vervoer tussen de Benelux en bestemmingen in Europa. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van intermodaal transport, maar in toenemende mate ook van synchromodaal transport, zowel voor binnenlands vervoer als voor internationaal vervoer naar Europese bestemmingen. 

Vervoersmodaliteiten en synchromodaal transport & BCI advies

Buck Consultants International ondersteunt zowel bedrijven als overheden met het opzetten en inrichten van intermodaal en synchromodaal transport. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Marktstudies en haalbaarheidsstudies voor inland spoorterminals of binnenvaart terminals
 • Ontwikkelen businessplan voor een nieuwe terminal
 • Gebruik van intermodale diensten, bijvoorbeeld tussen de Benelux en bestemmingen in Europa of China
 • Start en inrichting van synchromodale transportdiensten
 • Koppeling en aansluiting op IT-platformen voor intermodaal en synchromodaal transport
 • Ontwikkeling van een intermodale/synchromodale strategie voor regio’s

Buck Consultants Internationaal is lid van de Stuurgroep Synchromodaal Transport van de Topsector Logistiek, en zet het synchromodaal groeimodel in om bedrijven en regio’s verder te helpen in duurzaam transport. 

Meer weten over Vervoersmodaliteiten & Synchromodaal transport?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Connekt, Ontwikkeling synchromodaal platform (2016): opzet en inhoud van de website www.synchromodaliteit.nl
 • Haven Moerdijk, Planstudie spoor Moerdijk (2016): in kaart brengen kansen voor uitbreiding spoorvervoer van en naar havenbedrijven
 • Railport Brabant, Electrificeren Railport Brabant (2016)
 • Provincie Limburg, Kansen spoor Holtum-Noord (2015)
 • Dienst Waterwegen en Zeekanaal Vlaanderen, Ontwikkeling binnenvaarttrafieken Belgie – EU (2015)
 • Provincie Gelderland, kans en realisatie binnenvaartterminal Doesburg (2015)

Cases