In de afgelopen drie jaar zagen we in rap tempo de kaart van het Nederlandse energienetwerk rood kleuren. In de meeste regio’s is er te weinig ruimte op het energienet om aan de vraag te voldoen. Ontstaat er nu een rem op gebiedsontwikkeling en wat betekent dit voor bedrijven?

Overigens zitten we niet alleen in Nederland met dit probleem opgescheept. Uit andere Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal of Hongarije klinken nu ook noodsignalen, in geheel Europa zal geïnvesteerd moeten worden in het energienet.

De noodklok is geluid in ons land, Rijk en provincies implementeren hun (provinciaal) Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. De nationale en regionale netbeheerders werken in de aankomende jaren aan uitbreiding van het energienet.

De verwachting is dat het probleem opgelost is richting 2030. Maar dat duurt nog zeven jaar! De vraag is wat we aan dit probleem doen in de tussentijd.

Bedreiging bedrijfsvestiging

Netcongestie heeft momenteel directe negatieve gevolgen voor nieuwe bedrijfsvestigingen en verduurzamingsstrategieën bij bedrijfsleven aan de ene kant, en ontwikkeling van duurzame woonwijken voor inwoners aan de andere kant.

Zo zijn er voorbeelden van uitgifte van nieuwe kavels op bedrijventerreinen die stil zijn komen te liggen, omdat er niet voldoende ruimte op het energienet en onderstations beschikbaar is voor een nieuwe energieaansluiting. Of zoals een gemeente onlangs tegen ons zei: jullie klant kan de grond nu kopen, maar de elektriciteitsaansluiting is er pas in de tweede helft van 2026.

Bedrijven klagen ook over hun zonnepanelen die ze op hun daken hebben geplaatst om aan duurzaamheidseisen te voldoen, maar die geen stroom terug kunnen leveren aan het energienet omdat er geen capaciteit is voor een grotere energieaansluiting. Logistieke ondernemers stellen plannen voor het elektrificeren van hun wagenpark uit, omdat het energienet de piekvraag voor het stroomvermogen niet aan kan.

Bedrijven in de maakindustrie die hogere temperaturen in hun productieprocessen gebruiken met behulp van fossiel aardgas willen hun emissies reduceren met elektrificatie, maar zijn genoodzaakt deze strategie aan te passen, omdat het energienet niet voldoende vermogen kan leveren.

Zo zijn er tal van andere voorbeelden die een duurzame, toekomstbestendige economische en stedelijke ontwikkeling in de weg staan.

Lees het gehele artikel verder op Stadszaken.nl via Netcongestie: vloek voor gebiedsontwikkeling of motor voor innovatie?

Of neem direct contact op met Marije Groen via marije.groen@bciglobal.com

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI