Marije Groen

Senior Consultant

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Marije Groen is expert op het gebied van energietransitie en duurzaamheid in de economie, in de logistiek en op werklocaties. Ruim 12 jaar geleden is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze in het economisch domein gewerkt bij de Provincie Zuid-Holland. Sinds 2017 is zij in dienst bij BCI. Marije heeft brede ervaring met ruimtelijk-economische en duurzaamheidsstudies, bestuurlijke advisering en het opzetten van visies, strategieën, programma’s en actieplannen. Ook is zij vakkundig in de organisatie van strategische publiek-private projecten en samenwerking volgens de principes van het strategisch omgevingsmanagement. Zij realiseert doelen in het netwerk van belangrijke stakeholders uit diverse sectoren en heeft in het verleden gewerkt met een grote verscheidenheid aan stakeholders in binnen- en buitenland in het ruimtelijk economische domein. Haar opdrachtgevers bestaan uit ministeries, provincies en gemeenten, uitvoeringsorganisaties, intermediairs en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Artikelen

Gezocht: ruimte voor clean energy hubs
27-09-2022

Zonder dekkend netwerk van tank- en laadfaciliteiten voor schone brandstoffen en groene stroom is zero emissie mobiliteit in Nederland en haar binn ...

Bedrijventerreinen zijn dé arena voor energietransitie
13-01-2020

Naar schatting 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrijventerreinen. De meeste gemeenten en provincies leggen ...

Nieuws en columns

Netcongestie: vloek voor gebiedsontwikkeling of motor voor innovatie?
04-04-2024

In de afgelopen drie jaar zagen we in rap tempo de kaart van het Nederlandse energienetwerk rood kleuren. In de meeste regio’s is er te weini ...

Clean Energy Hubs: hoe bepaal je de businesscase
04-10-2022

Van primair belang bij de uitrol van een netwerk van clean energy hubs is dat er een businesscase is voor ondernemers. Uit de evaluaties van bestaa ...

Energieaansluiting bepalend in business case laadplein
24-08-2021

Steeds meer ondernemers verduurzamen het transport en kiezen voor elektrische, zero emissie logistiek. De aanleg van laadinfrastructuur bij het log ...

Toekomstbestendige bedrijven op duurzame locaties – hoe doe je dat?
20-10-2020

Het lijkt een droom: bedrijven toekomstbestendig maken en tegelijkertijd de terreinen waarop ze zijn gevestigd duurzaam inrichten en tot locaties v ...

Zonder fiks aantal nieuwe laadpunten lukt elektrische logistiek niet
20-10-2020

Elektrisch transport in de logistieke sector kan snel verder groeien als duurzaam alternatief voor diesel. Voorwaarde: voldoende laadpunten op de j ...

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek: wat is nodig in 2030?
14-08-2019

Stadslogistiek in zero emissie binnensteden: hoe werkt dat? De plannen van Nederlandse grote steden voor een zero emissiezone voor vrachtvervoer kr ...