Het lijkt een droom: bedrijven toekomstbestendig maken en tegelijkertijd de terreinen waarop ze zijn gevestigd duurzaam inrichten en tot locaties voor energietransitie omvormen. “Nee hoor”, zegt Marije Groen, senior adviseur Buck Consultants International, “Dat kan best als je de goede aanpak hanteert”.

“Het kunnen beschikken over goede bedrijfsruimte op een goede, bereikbare locatie is een basisvoorwaarde, zodat mensen daar naartoe kunnen komen en je ook talent aan je kunt binden”, aldus Hans de Boer, ex-voorzitter van VNO-NCW tijdens een BCI/SKBN webinar. “Voldoende, goed bereikbare locaties voor onze bedrijven staat voorop. Maar de inrichting, aankleding en meer menselijke uitstraling kan echt beter en mooier. En ik vind ook dat we veel meer dan nu bedrijventerreinen moeten zien als opwekkers van energie”. Van de vorige crisis hebben we geleerd dat we moeten knokken voor onze economie, aldus De Boer. “Je moet je uit de crisis investeren en dat investeren heeft natuurlijk te maken met kennis en mensen, maar heeft ook alles te maken met infrastructuur, goede bedrijfslocaties voor zittende en nieuwe bedrijven en vergroening. We moeten nu investeren om uit de economische dip te raken en daarin past een creatieve, integrale ontwikkeling van bedrijventerreinen prima”.

Integrale aanpak

In de integrale aanpak van bedrijventerreinen van Buck Consultants International waarbij toekomstbestendigheid van bedrijven, energietransitie en duurzame inrichting worden gecombineerd, kan VNO-NCW zich helemaal vinden. Op bedrijventerreinen komen drie maatschappelijke opgaven tezamen die de pijlers vormen voor de integrale aanpak die Buck Consultants International hanteert, zo betoogt Marije Groen, senior-adviseur Buck Consultants International. “Onze TED-aanpak betekent allereerst aandacht voor de toekomstbestendigheid van bedrijven: wat is in de bedrijfsomgeving nodig om bedrijven optimaal te faciliteren? Maar bedrijventerreinen zijn ook vanuit energietransitie van groot belang. Zestig procent van het energieverbruik vindt op bedrijventerreinen plaats, dus dat zijn ook de logische plekken voor besparing, opwekking, uitwisseling en afzet van energie. Duurzaam ruimtegebruik gaat om het beter benutten van bestaande ruimte, verbetering van de uitstraling en ruimtelijke herontwikkeling” zegt Groen. “De integraliteit van de BCI-aanpak zit hem juist in de interacties tussen deze drie pijlers. Voorbeelden? Energietransitie vraagt ruimte, alleen duurzame bedrijfslocaties scheppen de randvoorwaarden voor toekomstbestendige bedrijven, bedrijven die actief inspelen op de kansen die de energietransitie biedt vergroten hun toekomstkansen”. Uiteraard zijn die pijlers en interacties verschillend per type terrein.  

Integrale aanpak volgens TED-principe: focus op pijlers en interacties
 

integrale aanpak volgens ted-principe

Bron: Buck Consultants International, 2020

Naar succesvolle uitvoering in drie stappen

Veel aanpakken van bedrijventerreinen zijn teveel gericht op één van de drie pijlers waardoor de investerings- en actiebereidheid en dus ook de resultaten (te) beperkt zijn en de voortgang achterblijft. De integrale aanpak is door BCI vertaald in een drie-stappenplan. Na selectie van de meest kansrijke terreinen, wordt voor de geselecteerde terreinen een TED-programma opgesteld met concrete investeringsplannen, gevolgd door een privaat-publiek uitvoeringsplan.

Drie-stappenplan naar uitvoering
 

TED integrale aanpak van bci

Bron: Buck Consultants International, 2020

Voordelen van de TED-aanpak

Marije Groen vat de voordelen van deze aanpak als volgt samen: “Onze TED-aanpak speelt in op de dynamiek van het bedrijfsleven, waar we de komende jaren krimp én groei zullen zien. We gebruiken het moment van de geplande noodzakelijke bedrijfsinvesteringen om ook te investeren in verduurzaming. Ook faciliteert ruimtelijke inrichting groei en verduurzaming. Last but not least, organiseert deze aanpak het commitment van alle betrokkenen op een wervende manier met een concreet uitzicht op resultaten”.

Momenten van noodzakelijke investeringen
 

bedrijventerreinen en BCI

Bron: Buck Consultants International, 2020

 

Bekijk ook het webinar: Hoe bedrijventerreinen concreet toekomstbestendig maken?

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI