Steeds meer ondernemers verduurzamen het transport en kiezen voor elektrische, zero emissie logistiek. De aanleg van laadinfrastructuur bij het logistieke bedrijf is daarbij essentieel. De maximale capaciteit van de energieaansluiting blijkt een bepalende factor in de business case voor het eigen laadplein, zo blijkt uit een door Buck Consultants International ontwikkelde tool voor logistieke locatie-eigenaren.

laadplein

De genoemde business case tool is onder leiding van Buck Consultants International ontwikkeld voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nationale Topsector Logistiek. De tool helpt ondernemers om inzichten te verkrijgen in de te maken kosten van laadinfrastructuur op het eigen terrein.

Elektrisch laden op depot neemt toe

In de afgelopen jaren is het aandeel elektrische voertuigen in de Nederlandse logistiek fors toegenomen, en ook het aantal locaties met elektrische oplaadpunten neemt daardoor toe. De onderstaande afbeelding toont elektrische laadprofielen die voor verschillende soorten ritten gehanteerd wordt door logistieke ondernemers. De voorkeur van logistieke bedrijven gaat uit naar scenario 1: elektrisch opladen op het (eigen) depot voor vertrek en bij terugkomst. Dit zorgt er immers voor dat er geen tijd verloren gaat aan bijladen gedurende de rit. Daarnaast is laden op depot de goedkoopste optie, en heeft de ondernemer zekerheid als het gaat om de beschikbaarheid van een laadpaal.

Rit- en laadprofielen elektrische logistiek

Rit- en laadprofielen elektrische logistiek

Bron: Buck Consultants International, 2021

Opladen op het eigen depot is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de logistieke rit langer is dan de actieradius van een voertuig waardoor opladen elders noodzakelijk wordt. In onderstaande afbeelding zijn 7 verschillende typen elektrische logistieke laadlocaties onderscheiden waarmee de verschillende rit- en laadprofielen kunnen worden ondersteund. De belangrijkste elektrische laadlocatie is dus het depot van het eigen bedrijf (nummer 5), daarna volgen laadpleinen langs de route (nummer 1) als belangrijke laadlocatie.

Futuristische vrachtwagen van Tesla

Futuristische vrachtwagen van Tesla (prototype)

Typen laadlocaties waar bedrijven opladen of kort bijladen

Typen laadlocaties waar bedrijven opladen of kort bijladen

Bron: Buck Consultants International, 2021

Ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk

Verschillende publieke en private partners werken samen om een landelijk dekkend netwerk te creëren dat in de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur voorziet. Randvoorwaarden zijn voldoende ruimte, een goede verkeersontsluiting en bovenal voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk voor aansluitingen die veel energie vragen. Een strategie voor een gecoördineerde ontwikkeling van private en gedeelde laadlocaties bij depots van bedrijven en op bedrijventerreinen is dan ook erg belangrijk naast de ontwikkeling van openbare laadlocaties langs de weg.

Business case privaat laadplein

Een essentiële vraag is vervolgens wie er gaat investeren in welk soort e-laad locaties en wat voor kosten hieraan verbonden zijn. Specifiek voor de ontwikkeling van private laadinfrastructuur op depot bij logistieke locatie-eigenaren is onder leiding van Buck Consultants International een business case tool opgesteld op basis van een vereenvoudigd rekenmodel. Met dit model kunnen logistieke locatie-eigenaren verkennen welk scenario kostentechnisch het meest voordelig is:

 • aanleg van basis laadinfrastructuur en deze mee laten groeien met de groei van het elektrisch wagenpark;
 • vooruit investeren in e-laad infrastructuur met meer capaciteit waarin de elektrische vloot snel kan groeien.

De opzet van het model is zo ingericht dat een ondernemer deze zelfstandig kan invullen. Daarnaast is er een handleiding die de ondernemer helpt bij het invullen van het model. De beschrijving van deze business case voor ondernemers kunt u hieronder downloaden.

Aanbevelingen aan logistieke locatie-eigenaren

Op basis van de business case tool kunnen vier aanbevelingen worden gegeven aan logistieke locatie-eigenaren voor een optimale investering in elektrische laadinfrastructuur:

 1. Hou rekening met mogelijk forse extra kosten voor de eventueel noodzakelijke uitbreiding van uw energieaansluiting aan het openbare net. Deze variëren per specifiek geval, het rekenmodel geeft een eerste indicatie van deze eventuele bijkomende extra kosten.
   
 2. Een (smart) energie managementsysteem wordt aangeraden, met een interface tussen het energiegebruik van het gebouw en het energiegebruik van de laders. Dit is een aparte keuze en brengt extra kosten met zich mee, maar deze worden terugverdiend.
   
 3. Bij graafwerkzaamheden kunnen het beste direct extra “loze” leidingen (buismantels) vanuit het pand naar de e-laders aangelegd worden. Dit voorkomt extra kosten voor verstorend “grondwerk” bij eventuele groei van het aantal laders in een latere fase.
   
 4. Bij uitbreiding van de energieaansluiting met een transformator is het eveneens verstandig om te investeren in een groter transformatorhuis, zodat de capaciteit van de transformator ook kan groeien in de toekomst als dat nodig is.

Laadplein

Meer weten?

Bent u logistiek ondernemer en wilt u meer weten over de business case tool of over de laadbehoefte en inrichting van laadpleinen op uw bedrijventerrein? Werkt u in het publieke domein en heeft u te maken met één van de onderstaande vraagstukken? Graag gaan wij met u in gesprek.

 • Prognoses van logistieke laadbehoefte;
 • Locatiestrategie dekkend netwerk van laadinfrastructuur;
 • Inrichting van bedrijventerreinen of city hubs met laadinfrastructuur;
 • Publiek-private samenwerking voor laadpleinen of snelladers (DC-laders).

Gerelateerde studies die door BCI zijn uitgevoerd

Download nu Business case tool aanleg electrische laadinfrastructuur

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI