Supply chain strategie

Supply chains dienen correct afgestemd te zijn op de bedrijfsstrategie, de regio’s / markten en de distributiekanalen. Een bedrijf dat zich richt op “operational” excellence heeft een andere supply chain strategie nodig dan een bedrijf dat zich richt op “customer intimacy” of “product leadership”. Een bedrijf dat zich focust op operational excellence zal zich immers vooral richten op kosten, standaardisatie en het creëren van schaalvoordelen. Een bedrijf dat zich richt op productleiderschap zal daarentegen de aandacht richten op korte pijplijnen, continue innovatie en het pushen van producten naar de markt. De sleutel tot succes ligt in het creëren van een supply chain strategie, die volledig in lijn is met de bedrijfsstrategie. 

Waardepropositie is van wezenlijk belang

De startpunten voor iedere supply chain strategie zijn de waardepropositie richting klant en de concurrentie in de markt. Iedere klant heeft verschillende eisen en opvattingen ten aanzien van waarde. Het afstemmen van de supply chain op de wensen van de klant is daarmee van wezenlijk belang. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een kostenefficiënte supply chain voor grote volume-producten en een responsieve supply chain voor klanten die snelle service waarderen, die daar ook voor willen betalen.

Branding van logistieke strategie

Interne en externe branding van de gekozen logistieke strategie is van belang. Een logisch, goed geschreven en overtuigend strategiedocument faciliteert het interne en externe “brandingsproces” en zorgt voor intensieve betrokkenheid van alle stakeholders bij de bedrijfsambities, maar ook de gekozen supply chain-strategie. Een heldere strategie zorgt er immers voor dat er geen misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld te veel focus op kosten, terwijl de business een responsieve supply chain nodig heeft die flexibiliteit, innovatie en korte pijplijnen faciliteert.

Supply chain strategie & BCI advies

Buck Consultants International ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van een heldere supply chain strategie, die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie. Op basis van de vereisten per geografie / regio, afzetkanalen en productkarakteristieken ontwikkelt BCI een gesegmenteerde supply chain strategie, die responsiviteit, wendbaarheid en/of efficiency creëert.

Ondanks het feit dat iedere klant en ieder project anders is, omvatten de processtappen in het bepalen van de juiste supply chain strategie vaak de volgende elementen:

 • Supply chain benchmarking (wat kan worden geleerd worden van andere bedrijven binnen en buiten de industrie van de klant?)
 • Vastleggen van de wensen van stakeholders (zowel intern als extern)
 • Beoordeling (assessment) van de supply chain waarbij de supply chain-operatie wordt geplot op een maturity matrix en wordt geëvalueerd vanuit meerdere perspectieven. Een maturity matrix maakt het mogelijk aspecten als bedrijfsstrategie, organisatie- en supply chain processen, IT en markt- en klantgerichtheid in kaart te brengen en vergelijkingen te maken met soortgelijke bedrijven
 • Bepalen van de voordelen van supply chain segmentatie
 • Prioriteren van mogelijke verbeterinitiatieven en het vervolgens evalueren van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten hiervan
 • Ontwikkelen van een implementatieplan van de supply chain strategie voor de komende 3-5 jaren ten aanzien van competenties, organisatie, processen, footprint en IT 

Strategiedocument

Uitkomst van deze aanpak is een duidelijke, afgestemde en vastgelegde supply chain strategie, die precies past bij uw bedrijf. Het supply chain strategiedocument kan tevens worden ingezet als communicatiemiddel en biedt hulp bij het prioriteren van acties en het managen van verwachtingen.

BCI kan op verschillende manieren ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van de juiste supply chain strategie. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever neemt BCI zowel de rol van overall projectleider, expert of coach/facilitator van discussies aan.

Meer weten over Supply chain strategie?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Amway, Supply chain benchmarking en strategie-ontwikkeling
 • Baxter, Globale supply chain strategieontwikkeling inclusief road map en prioriteiten voor de komende 5 jaar
 • Belkin, Supply chain volwassenheid analyse, supply chain benchmarking en supply chain strategie-ontwikkeling
 • Cisco, Supply chain strategie en innovatie
 • Danone, Supply chain opportunity analyse, het benchmarken van andere soortgelijke bedrijven ondernemen en het creëren van een waarde propositie en strategie gebruikmakend van de Canvas methodologie
 • Denso, Benchmarken van andere soortgelijke bedrijven. Het ontwikkelen van een volwassenheidsmatrix en een prioritering van strategische activiteiten in de komende 3 jaar
 • DHL, Strategieontwikkeling voor DHL voor meerdere geografieën en industrieën
 • DHL, Strategieontwikkeling voor Arvato voor meerdere geografieën en industrieën
 • Epson: APAC supply chain strategie-ontwikkeling en road map
 • UPS, Strategieontwikkeling voor UPS voor meerdere geografieën en industrieën
 • H&M, Supply Chain benchmarking
 • Hilti, Globale supply chain strategie-ontwikkeling
 • Lenovo: EMEA supply chain benchmarking en supply chain strategie-ontwikkeling inclusief supply chain differentiatie.
 • Pitney Bowes: Productie-en supply chain strategie-ontwikkeling inclusief supply chain segmentatie, inkoopstrategie, organisatie setup, en IT-ontwikkeling
 • SC-Johnson, Globale supply chain strategie-ontwikkeling
 • UCB, Supply chain strategie-ontwikkeling

Cases