Asia Pacific Supply Chain strategie in de farmaceutische industrie

Opdrachtgever: anoniem


Opdracht

Creëer een supply chain strategie voor een globale logistieke dienstverlener om succesvoller te zijn in de dienstverlening aan bedrijven die actief zijn in de farmaceutische industrie.

Kern van het project

Er is een analyse gemaakt van de farma-industrie in 10 landen, waarbij interviews zijn gehouden met potentiële klanten. Daarnaast is een concurrentenanalyse gemaakt op het vlak van contractlogistiek, vrachtvervoer, inklaringsdiensten en expressdiensten. Relevante aspecten ten aanzien van wet- en regelgeving zijn in kaart gebracht en er zijn STEP analyses (sociaal-cultureel, technologisch economisch en politiek) uitgevoerd.

Methode
  • Uitvoeren van concurrentenanalyses per functionele logistieke dienst
  • Houden van interviews met (potentiele) klanten en het in kaart brengen van hun wensen om zo een gesegmenteerde strategie te faciliteren
  • Evaluatie van relevante wet- en regelgeving per land en regio
  • Ontwikkeling van waarde-proposities per segment om zo duurzame groei te realiseren
  • Ontwikkelen van een gedetailleerde businesscase en een gerelateerde implementatie roadmap om de logistieke strategie succesvol uit te rollen
Resultaten

De cliënt heeft de logistieke strategie geïmplementeerd en haar activiteiten in twee van de tien onderzochte markten uitgebreid. Tien grote accounts zijn succesvol binnen gehaald. Bovendien heeft de logistieke dienstverlener haar productenportfolio beter afgestemd op de wensen van de markt en is daardoor in staat de concurrentie voor te blijven.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert