Control tower strategie

Supply chain visibility (‘zichtbaarheid’) is een noodzakelijke voorwaarde om ‘end-to-end’ optimalisatie te creëren.

Technologische ontwikkelingen en de versnelde globalisering van bedrijven zorgen ervoor dat supply chains steeds complexer worden en lastiger te managen zijn. Bedrijven willen deze complexiteit beter managen en risico’s en onzekerheid reduceren.

Control towers worden steeds meer ingezet als antwoord op deze uitdagingen. Een control tower is een organisatie die over diverse partijen in een supply chain heen kijkt, en wordt aangedreven door processen en technologieën die de logistieke uitvoering, continue verbeteringsinitiatieven en besluitvormingsprocessen door de gehele supply chain faciliteren.

Supply chain visibility is een noodzakelijke voorwaarde

Recente verstoringen zoals bijvoorbeeld het faillissement van een grote rederij of natuurrampen tonen aan dat zichtbaarheid in de keten nodig is om snel te kunnen reageren op gebeurtenissen en partners te informeren. Control towers voegen waarde toe omdat er betere beslissingen kunnen worden genomen omtrent de keuze voor de transportmodaliteit én een betere afstemming kan worden bereikt voor wat betreft voorraadplanning, productieplanning en vraagplanning. Dit vereist zichtbaarheid op order of SKU-niveau in de gehele keten.

Supply chain control towers

Control towers zijn er al vele jaren in diverse vormen, maar verschillen sterk in de mate van volwassenheid. Steeds meer bedrijven implementeren zelf een control tower of besteden dit uit aan een 4PL/LLP (Lead Logistics Partner). De volgende generatie control towers zullen meer anticiperen in plaats van reageren. Control towers moeten een gehele keten omvatten die de operationele (transactionele elementen) combineren met tactische en strategische aspecten van een supply chain control tower.

Control Tower Strategie & BCI advies

Buck Consultants International maakt een helder onderscheid tussen control towers gericht op het transport en control towers gericht op de volledige supply chains. BCI ondersteunt bedrijven in de ontwikkeling en implementatie van beide varianten.

Ondersteuning omvat

 • Haalbaarheidsverkenning, waarbij op strategisch niveau de voordelen en vereisten van een control tower worden geëvalueerd. Dit omvat de ontwikkeling van een business case die is gebaseerd op een “opportunity assessment” en BCI’s control tower maturity raamwerk dat alle relevante elementen ten aanzien van control towers omvat zoals organisatorische processen en IT
 • Keuze van het concept-ontwerp: inbesteden versus uitbesteden, de benodigde organisatie, de IT-blauwdrukken, en het afwegen van de financiële en kwalitatieve aspecten ten aanzien van control tower insourcing, outsourcing naar een 4PL of een hybride operationeel model
 • Selectie van de juiste IT-tool, gebruikmakend van een beproefd RFI/RFP-proces
 • Selectie van de juiste LLP/4PL partner, gebaseerd op BCI-kennis en het succesvolle BCI RFI/RFP-proces
 • Implementatie ondersteuning, het ondersteunen van onze klanten in het implementatietraject van zowel transport control towers als ‘end-to-end control towers’

Meer weten over Control tower strategie?

Stel uw vraag aan onze expert

 • ABB, Haalbaarheidsstudies voor control towers in diverse geografische regio´s en bedrijfsdivisies
 • Alpargatas, Control tower strategieontwikkeling inclusief advies inzake het operating model van deze control tower
 • Amazon, Control tower ontwikkeling
 • Aviko, Control tower haalbaarheidsstudie
 • Hyster-Yale, Control tower strategieontwikkeling en de uitvoering van een RFP 
 • Samsung, Control tower strategieontwikkeling voor inbound en outboundstromen en implementatieondersteuning
 • SC-Johnson, Control tower haalbaarheidsstudie en benchmarking
 • Takeda, Control tower haalbaarheidsstudie en selectie van de juiste TMS-leverancier
 • Wartsila, Control tower haalbaarheidsstudie

Cases