Marcel Michon

Managing partner

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Marcel studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens heeft hij een postdoctoraal Logistiek Management gevolgd en een opleiding tot het doorlichten van bedrijven. Marcel heeft bij diverse werkgevers gewerkt in de advieswereld en publieke sector (provincie Noord-Brabant), alvorens hij in 1990 in dienst trad bij Buck Consultants International. Marcel Michon leidt binnen BCI de adviespraktijk Economie, Ruimte, Vervoer en Infrastructuur.

Marcel heeft zich in de loop der jaren bekwaamd in vraagstukken waar een brede ruimtelijk economische benadering voor vereist is, zoals inrichtingsvraagstukken van bedrijventerreinen en havengebieden, mobiliteitsvraagstukken en ICT, vervoersvraagstukken in relatie tot het stedelijk netwerk en knooppunt-ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke corridors. Hij wordt frequent gevraagd bij het opstellen van strategische visies en weet deze vervolgens om te bouwen tot concrete programma’s en projecten.

Tot zijn klanten behoren ministeries, provincies, regio’s, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, clusterorganisaties, gemeenten en bedrijven. Marcel spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.

Artikelen

Ook buiten de Blauwe Banaan heb je een kans
31-10-2017

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locati ...

Nieuws en columns

Invoering Zero Emissie zone kansrijk
25-03-2019

De aanscherping van een milieuzone richting een Zero Emissie (ZE) zone leidt tot een kansrijke publieke business case. Dit komt doordat de luchtkwa ...

Vastgoedoplossingen voor efficiënte stedelijke distributie
27-11-2018

Het bijeenbrengen van logistieke concepten, logistiek vastgoed en smart mobility-toepassingen kan de oplossing gaan bieden voor efficiënte ste ...

Steden en regio’s moeten aan de slag met de internationale kenniswerker
19-11-2018

Nederland trekt weinig internationale kenniswerkers aan in vergelijking met andere Europese landen. Vervelend voor de krappe Nederlandse arbeidsmar ...

MIRT-projecten in de praktijk: de BCI-aanpak
23-09-2014

Een paar jaar geleden werd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur & Transport (MIT) de ‘R’ van ruimte toegevoegd. Ruimtelijke in ...

Verdienen aan 'Brussel'
08-07-2014

Berry Roelofs, principal consultant bij Buck Consultants International, geeft aan dat in de nieuwe Europese programma’s ten opzichte van het ...

Nijmegen wint eerste Lean and Green Award
13-12-2010

Je wilt als gemeentebestuur concreet CO2 verminderen en je benoemt de logistieke sector als speerpunt. Buck Consultants International wordt gevraag ...

Duurzame logistiek komt steeds dichterbij
13-12-2010

De 50 grootste logistieke bedrijven kwamen onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International bijeen om in besloten kring ...