Marcel Michon

Managing partner

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Marcel studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens heeft hij een postdoctoraal Logistiek Management gevolgd en een opleiding tot het doorlichten van bedrijven. Marcel heeft bij diverse werkgevers gewerkt in de advieswereld en publieke sector (provincie Noord-Brabant), alvorens hij in 1990 in dienst trad bij Buck Consultants International. Marcel Michon leidt binnen BCI de adviespraktijk Economie, Ruimte, Vervoer en Infrastructuur.

Marcel heeft zich in de loop der jaren bekwaamd in vraagstukken waar een brede ruimtelijk economische benadering voor vereist is, zoals inrichtingsvraagstukken van bedrijventerreinen en havengebieden, mobiliteitsvraagstukken en ICT, vervoersvraagstukken in relatie tot het stedelijk netwerk en knooppunt-ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke corridors. Hij wordt frequent gevraagd bij het opstellen van strategische visies en weet deze vervolgens om te bouwen tot concrete programma’s en projecten.

Tot zijn klanten behoren ministeries, provincies, regio’s, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, clusterorganisaties, gemeenten en bedrijven. Marcel spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.

Artikelen

Brede Welvaart-insteek vraagt om actie
24-08-2021

Brede welvaart verbreedt economische ontwikkeling naar (ook) sociale ontwikkeling (bijvoorbeeld arbeidsmarkt, inclusiviteit) en omgeving (duurzame ...

Ook buiten de Blauwe Banaan heb je een kans
31-10-2017

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locati ...

Nieuws en columns

Heilige huisjes
20-04-2021

Al dertig jaar zit ik in het vak van logistiek en transport en is er in die tijd binnen de branche veel veranderd. In mijn begintijd was er nog vaa ...

Forbes Magazine: Buck Consultants International behoort bij beste adviesbureaus
26-03-2021

Het gerenommeerde internationale zakenblad Forbes Magazine heeft bekend gemaakt dat Buck Consultants International staat op haar 2021-lijst van bes ...

Gemeenten voeren in rap tempo Zero Emissie stadslogistiek in
20-10-2020

Hoe bepaal je de omvang van een Zero Emissie zone? Hoe breng je de voor- en nadelen in kaart? De gemeenteraad van Nijmegen heeft onlangs als &eacut ...

Zonder fiks aantal nieuwe laadpunten lukt elektrische logistiek niet
20-10-2020

Elektrisch transport in de logistieke sector kan snel verder groeien als duurzaam alternatief voor diesel. Voorwaarde: voldoende laadpunten op de j ...

Heftige strijd om de ruimte in de stad
20-10-2020

De strijd om de ruimte tussen wonen en werken in steden én de veranderingen in de economie vragen om goed onderbouwde keuzes voor functiemen ...

Logistieke vastgoedmarkt krimpt dit jaar met 28% tot 38%
23-04-2020

De Nederlandse logistieke vastgoedmarkt gaat dit jaar met 28%-38% krimpen in vergelijking met 2019. Dat betekent 900.000 m2 tot 1,2 miljoen m2 mind ...

Forbes Magazine: Buck Consultants International behoort bij de beste adviesbureaus
19-03-2020

Het adviesbureau Buck Consultants International staat op de Forbes 2020 lijst van beste adviesbureaus in Amerika. Gisteren heeft het prestigieuze b ...

Nederland Netwerk en internationale concurrentiepositie
02-12-2019

Het is een grote uitdaging om in 11 jaar tijd 1 miljoen huizen te bouwen om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. Hoe gaan w ...

Summit Ketenregie 2019: ‘Daag de markt uit om meer samen te werken’
27-11-2019

De vierde editie van Summit Ketenregie in Nijmegen stond voor een groot deel in het teken van duurzame stadslogistiek. De hamvraag was hoe gaan all ...

Invoering Zero Emissie zone kansrijk
25-03-2019

De aanscherping van een milieuzone richting een Zero Emissie (ZE) zone leidt tot een kansrijke publieke business case. Dit komt doordat de luchtkwa ...

Vastgoedoplossingen voor efficiënte stedelijke distributie
27-11-2018

Het bijeenbrengen van logistieke concepten, logistiek vastgoed en smart mobility-toepassingen kan de oplossing gaan bieden voor efficiënte ste ...

Steden en regio’s moeten aan de slag met de internationale kenniswerker
19-11-2018

Nederland trekt weinig internationale kenniswerkers aan in vergelijking met andere Europese landen. Vervelend voor de krappe Nederlandse arbeidsmar ...

MIRT-projecten in de praktijk: de BCI-aanpak
23-09-2014

Een paar jaar geleden werd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur & Transport (MIT) de ‘R’ van ruimte toegevoegd. Ruimtelijke in ...

Verdienen aan 'Brussel'
08-07-2014

Berry Roelofs, principal consultant bij Buck Consultants International, geeft aan dat in de nieuwe Europese programma’s ten opzichte van het ...

Duurzame logistiek komt steeds dichterbij
13-12-2010

De 50 grootste logistieke bedrijven kwamen onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International bijeen om in besloten kring ...

Nijmegen wint eerste Lean and Green Award
13-12-2010

Je wilt als gemeentebestuur concreet CO2 verminderen en je benoemt de logistieke sector als speerpunt. Buck Consultants International wordt gevraag ...