De Nederlandse logistieke vastgoedmarkt gaat dit jaar met 28%-38% krimpen in vergelijking met 2019. Dat betekent 900.000 m2 tot 1,2 miljoen m2 minder opname dan in 2019 (3,1 miljoen m2). Voor volgend jaar zijn de vooruitzichten positiever, omdat er meer ruimte voor huidige en toekomstige huurders nodig is, e-commerce verder groeit en ook stadsdistributie-hubs zich in een groeiende belangstelling mogen blijven verheugen.
Logistiek vastgoed blijft een gewilde beleggingscategorie: de effecten van de Corona-crisis op de bruto aanvangsrendementen zijn (vooralsnog) te overzien met een beperkte gemiddelde toename van 25-30 basispunten.

Deze conclusies trekt het economische-, logistiek- en vastgoedadviesbureau Buck Consultants International uit een recent afgerond onderzoek (april 2020) onder de belangrijkste logistiek vastgoedontwikkelaars en -beleggers in Nederland. De participatie aan het onderzoek van Buck Consultants International was dermate groot dat 80-90% van de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt afgedekt is, waardoor de resultaten een betrouwbaar beeld geven van de door topspelers in de logistieke vastgoedmarkt verwachte gevolgen van de Corona-crisis – op dit moment.

Krimp

T.o.v. het hoge opnamevolume in 2019 (3,1 miljoen m2) moet de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt naar verwachting een duidelijke stap terug doen. “De marktpartijen geven aan dat voor dit jaar een afname van 28% wordt verwacht als de situatie in augustus normaliseert. Wordt dat pas begin volgend jaar dan zakt het opnamevolume naar 1,9 miljoen m2, wat een forse afname is van bijna 40%”, aldus René Buck, directeur Buck Consultants International.

Gemiddelde inschatting van de totale opname in 2020 in m²

logistieke vastgoedmarkt

 

Bijna de helft van de bedrijven verwacht dat pijplijnprojecten en/of mogelijke acquisities drie maanden vertraging oplopen, een derde zegt dat de projecten géén vertraging zullen hebben en het restant voorziet een vertraging met meer dan zes maanden. Omdat sommige bedrijfstakken juist in deze Corona-periode groeien (voorbeeld: e-commerce), en omdat logistieke ketens zodanig vastlopen dat tijdelijk extra ruimte nodig is, hebben 12 van de 20 vastgoedpartijen de afgelopen twee maanden verzoeken gekregen voor (tijdelijke) flexibele ruimte, waarbij de vraag fors varieert van 3.000 m2 tot zelfs 200.000 m2. De verwachtingen voor de komende 30 maanden zijn positief. Een derde van de bedrijven verwacht dat de huidige huurders/klanten méér ruimte nodig zal hebben, pakweg de helft van de huurders blijft gelijke bedrijfsruimte houden zoals nu en bij twintig procent van de huurders is afname van de benodigde ruimte tussen de 10% en 25% te verwachten, zo blijkt uit de toelichting van Buck Consultants International. De bruto aanvangsrendementen op logistiek vastgoed in logistieke topregio’s nemen met 25-30% basispunten bescheiden toe t.o.v. het gemiddelde niveau van 4.25% begin dit jaar. “Het is en blijft een gewilde beleggingscategorie”, zo concludeert Buck.

Megadistributiecentra

Alhoewel de drijvende krachten achter mega distributiecentra (meer dan 40.000 m2) nog steeds van kracht zijn (o.a. efficiency door schaalvoordelen; groei e-commerce) krimpt de groei van de XXL-DC’s, zo verwacht Johan Beukema, partner bij Buck Consultants International. “Vorig jaar was een topjaar met 19 nieuw geopende XXL-DC’s en 12 aankondigingen. De helft van de leidende logistiek vastgoedpartijen verwacht dit en volgend jaar een krimp van 10-25% in deze deelmarkt, éénderde voorziet een stabiel aantal of in 2021 licht groeiende aantal megadistributiecentra. De andere bedrijven verwachten een krimp op de XXL-markt van meer dan 25%.”

Verwachte realisatie van XXL-DC’s in 2020 en 2021 t.o.v. 2019

realisatie van XXL-DC’s

Overigens verwachten 2 op de 3 partijen niet dat met de afname van de groei de maatschappelijke discussie over de ‘verdozing van het landschap’ zal stoppen.

Stadsdistributie hubs

Dat de geweldige toename van on-line bestellingen de markt van stadsdistributiecentra doet groeien verbaast niet. Het gaat dan om centra van kleiner dan 10.000 m2 (in sommige logistieke ketens zelfs minder dan 1.000 m2) van waaruit de steden worden beleverd. “Stadslogistieke hubs blijken Corona proof. In ons advieswerk zien we dat het aantal initiatieven waaraan concreet wordt gewerkt fors gestegen is de afgelopen twee jaar en dat stopt nu niet”, zegt Marcel Michon, managing partner bij Buck Consultants International.

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI