Het bijeenbrengen van logistieke concepten, logistiek vastgoed en smart mobility-toepassingen kan de oplossing gaan bieden voor efficiënte stedelijke distributie. Niet alleen voor de reguliere bevoorrading van winkels, maar ook in toenemende mate ook naar individuele consumenten, die via internet bestelde zendingen thuis willen hebben afgeleverdDat betoogt Marcel Michon, Managing Partner bij Buck Consultants International in een recent artikel in het vakblad Vastgoedmarkt.

Het wil niet vlotten met de oplossingen voor stedelijke distributie, in logistieke termen vaak de ‘last mile’ genoemd. De last mile duidt op het feit dat producten (en onderdelen van producten) vaak wereldwijd versleept worden om uiteindelijk bij ons, de consument, terecht te komen. Het laatste stapje: je zou zeggen, dat doen we er dan even bij.

Het lijkt vooral een logistiek vraagstuk met veel complexe deelaspecten: hoe belever je betrouwbaar, snel en tegen de laagst mogelijke kosten waarbij het milieu zo min mogelijk belast wordt? Hoe combineer je kleine pakketten met grotere zendingen? Kunnen producten van winkelketens handig worden gecombineerd met ‘losse’ zendingen?

Logistiek vastgoed

Marcel Michon pleit er nadrukkelijk voor de dimensie logistiek vastgoed toe te voegen aan de discussie. Belangrijk in deze vastgoedbenadering is om de omvang van het aantal benodigde vierkante meters aan vastgoedruimte vast te stellen. Die behoefte kan ruimtelijk worden vertaald in een zoektocht naar de meest optimale locaties voor opslag en bewerking in relatie tot de vastgoed- en beleggingswaarde. Michon introduceert in het artikel in Vastgoedmarkt een denkwijze (en model) om te komen tot een gedetailleerde inschatting van de omvang en type opslagruimte die nodig is. Vervolgens maakt hij onderscheid in 5 verschillende vastgoedconcepten om de stedelijke distributie efficiënt te organiseren.

 

Vastgoedconcepten en stedelijke distributie

Bron: Buck Consultants International, 2018

Smart Logistics als verbindend element

Zijn we er dan? Nee, we kunnen namelijk met moderne technieken en slimme toepassingen nog beter voorspellen en ‘sturen’ op welk tijdstip welke typen goederen naar een volgende bestemming gaan. Smart Logistics is het combineren van logistiek management en verkeersmanagement met behulp van slimme data.

Conclusie

Het aantal beleveringen in de binnenstad maar ook in de woonwijken neemt spectaculair toe. Daarmee groeien ook de vervoersstromen en hieraan gekoppeld ook de behoefte aan tijdelijke opslag van producten. De opgave wordt door de opkomst van e-commerce alleen maar groter en ook complexer. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen. Méér denken in totaaloplossingen van vervoer in combinatie met het juiste vastgoed op de juiste locatie. Integraal betekent dat logistiek en vastgoed en de wereld van smart logistics elkaar vinden en samen de oplossingen toepassen.

 

Het hele artikel in Vastgoedmarkt kan hier worden gedownload.

Voor meer informatie neem contact op met Marcel Michon.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI