Optimalisering van stedelijke distributie moet leiden tot minder transportbewegingen in de stad met het oog op duurzaamheid, hinder en veiligheid. Tegelijkertijd moeten bereikbaarheid, beschikbaarheid van producten en snelle aflevering bij winkels en inwoners (online bestellingen) wel gegarandeerd blijven. Wat is de oplossing?

Overheden willen een aantrekkelijke, bereikbare en veilige binnenstad, transport-ondernemingen willen zo snel als mogelijk het centrum in en uit kunnen (verkorten verblijftijd), winkeliers willen schapbeschikbaarheid van hun producten en consumenten willen de hele dag door kunnen winkelen en geen hinder ondervinden van ronkende vrachtwagens. Hoe zijn deze ambities te combineren tot werkbare oplossingen?

Op 28 oktober organiseerde Buck Consultants International een interessant webinar over Voorwaarden en routekaart voor duurzame stedelijke distributie.

Onder leiding van Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International, geven vier experts tijdens dit webinar hun mening:

  • Erik Lubberding, senior adviseur Buck Consultants International - Waarom optimalisering van stedelijke distributie nu moet – en hoe?
  • Peter Soonius, programmaleider mobiliteit Stichting Natuur en Milieu - Het belang van een snelle invoering van ZE zones
  • Eric Jellema, senior beleidsmedewerker gemeente Leiden - Hoe samenwerking organiseren op stads- en stadsregionaal niveau?
  • Jan Robbert Albrechts, Coördinator Goederenvervoer, gemeente Rotterdam - Hoe bepaal je de effecten van een zero emissie-zone?

Na de inleidingen volgt een debat met de sprekers in een panel. Gert Jan Prummel, senior programma manager stedelijke distributie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en secretaris van de Green Deal ZES, zal hierbij aansluiten.

Tijdsduur: 90 minuten inclusief Q&A
Deelnamekosten: kosteloos

Geïnteresseerd in dit webinar?

Meld je aan via claudia.sieben@bciglobal.com o.v.v. ‘webinar 28 oktober’.

De doelgroep voor dit webinar zijn beleidsmedewerkers economie, ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer en milieu bij gemeenten, provincies regionale samenwerkingsverbanden en Rijksoverheid. Daarnaast neemt ook het bedrijfsleven deel aan het webinar (logistieke dienstverleners, logistieke vastgoedpartijen en initiatiefnemers van stedelijke distributie hubs) Buck Consultants International zal uw verzoek om deel te nemen matchen met de beoogde doelgroepen voor dit webinar. In een bevestigingsemail ontvangt u meer informatie over de technische details.

Voor meer informatie neem contact op met Marcel Michon, tel. 024-3790222, marcel.michon@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Stadslogistiek.

Ontvang nieuws van BCI