De stad is om te wonen, te winkelen, te genieten van cultuur, onderwijs te volgen .... én om te werken. Met alle ruimteclaims op tafel - woningbouw voorop - lijken ruimtezoekende bedrijven straks nauwelijks plaats te kunnen vinden in steden. Maar bedrijven willen óók graag in de stad zitten: nabij personeel, openbaar vervoer-knooppunten, gelijksoortige bedrijven en lokale markt.

Functiemenging biedt kansen, als instrument om te vernieuwen, te verlevendigen, te intensiveren en synergie te bereiken. Niet als doel op zichzelf, want soms zijn combinatiemogelijkheden beperkt of is er een sterke logica om juist één functie dominant te laten blijven.

In deze sessie worden 2 praktijkvoorbeelden gepresenteerd met aandacht voor haalbaarheid, succes- en faalfactoren, en organisatie van het proces, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie wordt geleid door Marcel Michon, managing partner van Buck Consultants International (BCI).

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 - 14.15 uur

Functiemenging op basis van heldere afwegingen

Hoe komen steden en de vastgoedsecgtor tot een goede afweging van wonen, werken en voorzieningen op diverse typen werklocaties in een stad en tot welke typen werkmilieus en mengvormen van wonen en werken leidt dat Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International.

14.15 - 14.30 uur

Verkleuren van een binnenstedelijk bedrijventerrein heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van omliggende gebieden

In Spoorzone Oost in Arnhem worden complexe opgaven van wonen en werken opgelost in een ruimer gebied. Gielijn Blom en Heleen Sauer, beiden senior beleidsadviseur bij de gemeente Arnhem, presenteren de herontwikkeling/transformatie van bedrijventerrein Rijnpark naar een nieuwe woon/werkomgeving. Die forse ingreep vraagt om versnelde herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een nieuwe haven voor bedrijven in de directe omgeving van Rijnpark.

14.30 - 14.45 uur

Maakindustrie in de stad

Rotterdam Makersdistrict combineert wonen en werken in MerweVierhavens (M4H). Dat betekent kleinschalige maakindustrie inpassen naast wonen en voorzieningen. Harriët Sinnige, manager vastgoed van de Port of Rotterdam, geeft het belang van M4H aan voor het versnellen van de transities in de haven, stad en regio. Innovatieve maakbedrijven zijn daarvoor cruciaal en zij willen in een inspirerende werkomgeving gevestigd zijn. Daarvoor biedt M4H de (ontwikkel)ruimte.

14.45 - 15.15 uur

Discussie met panel van deskundigen en met de zaal

Vragen uit de zaal worden beantwoord door een panel van deskundigen, bestaande uit de inleiders, Theo Föllings (voorzitter van het Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) en Jordi Hubers (senior adviseur Buck Consultants International). Het goed invullen van stedelijke functiemenging is de grote uitdaging voor de komende jaren, want ook maak- en handelsbedrijven horen bij en in de stad. Hoe lossen we de knelpunten op?

 

 

14.45 – 15.15 uur

 

Geïnteresseerd in deze Provada bijeenkomst?

Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden. Deelname via deze link.

Voor het volledige programma zie Provada.

Voor meer informatie neem contact op met Paul Bleumink, Managing Partner Buck Consultants International, tel. 024-3790222, paul.bleumink@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling.

 

Ontvang nieuws van BCI