Herontwikkeling van (delen van) binnenstedelijke bedrijventerreinen is voor de toekomst-kracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. Vaak is er echter sprake van een (korte termijn) financieel tekort, terwijl het herontwikkelings-project wel duidelijk economische voordelen (groei van bedrijven en werkgelegenheid) als ook positieve maatschappelijke effecten heeft in de vorm van een toekomstbestendige locatie met duurzame inrichting en ruimte voor energietransitie.

Samenwerking met vastgoedpartijen en risicodragende cofinanciering door overheden moeten en kunnen in plaats komen van subsidies en langdurige processen. Maar hoe kan dat in de praktijk?

Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International, laat een goed werkende praktijkaanpak zien.
Jan-Karel Konings, senior procesmanager bij de provincie Limburg, licht vervolgens toe hoe de herontwikkeling van de Haven Roermond versneld wordt door de oprichting van een nieuw, autonoom havenbedrijf, opgericht door bedrijven en overheden in het gebied.

Geïnteresseerd in dit webinar?


Meld je aan via deze link. Aan deelname aan het BT event zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie neem contact op met Paul Bleumink, tel. 024-3790222, paul.bleumink@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling.

Ontvang nieuws van BCI