Zürich/Rotterdam, 21 december 2021 - Met een geïntegreerde visie, waarin een ambitieus economisch ontwikkelingsconcept wordt gekoppeld aan duurzame strategieën voor ruimtelijke planning, landschap en mobiliteit, heeft Team KCAP met Buck Consultants International de internationale prijsvraag voor het strategisch masterplan van de Keflavík Airport Area in IJsland gewonnen. Het multidisciplinaire team wordt geleid door KCAP en bestaat uit WSP, Felixx, MIC Mobility in Chain, VSO Consulting, Buck Consultants International, Buro Happold, Base Design, Maurits Schaafsma, Amberg Loglay en Kanon Arkitektar. 

Buck Consultants International is binnen het team verantwoordelijk voor de uitwerking van een ontwikkelstrategie met betrekking tot logistiek, luchtvracht en de bijbehorende infrastructuur. De prijsvraag werd georganiseerd door de Keflavík Airport Development Company (Kadeco), die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een gebied van 55 km2 rondom IJsland’s internationale luchthaven.

Strategische ligging

Pálmi Freyr Randversson, CEO van Kadeco, prees het winnende ontwerp als "een allesbepalende stap bij het realiseren van onze toekomstvisie voor het luchthavengebied. Ik ben verheugd om met Team KCAP samen te werken aan dit project van nationaal belang." Het masterplan wil strategische locaties binnen het luchthavengebied omvormen tot een visitekaartje voor de ambities van IJsland, zowel waar het gaat om economische ontwikkeling als om duurzaamheid; daarnaast biedt het plan een heldere visie op de publiek-private samenwerking binnen de ontwikkeling. Het was deze tweeledige insteek die het team de eerste prijs opleverde; de tweede en derde prijs werden toegekend aan internationale consortia onder leiding van respectievelijk Arup en Jacobs.

Het winnende voorstel bouwt voort op Keflavík’s strategische ligging tussen Europa en Noord-Amerika, de overvloedige voorraad hernieuwbare energie en het betoverende landschap van het UNESCO-gecertificeerde Geopark Reykjanes; het zet een koers uit voor duurzame ontwikkeling op de lange termijn en fungeert als een katalysator voor innovatie van de IJslandse economie. Tegelijkertijd moet het masterplan ervoor zorgen dat de luchthaven en de lokale gemeentes Reykjanesbær en Suðurnesjabær verder met elkaar verbonden raken en hun wederzijdse voordelen versterken. Met deze gedachte in het achterhoofd legt het voorstel van Team KCAP de nadruk op projecten met een sterk lokaal eigenaarschap, die inspelen op reële behoeften.

Focusgebieden

De strategie van het team concentreert zich op focusgebieden die een maximale bijdrage kunnen leveren aan identiteits- en waardecreatie. Deze locaties vormen een polycentrische stedelijke archipel en worden verbonden door het landschap van de Airport Corridor; een innovatief landschap, dat wordt ingezet om klimaat- en geluidshinder te verzachten en dat tevens een fundamentele rol speelt als 'identiteitsdrager' voor het luchthavengebied. Het landschapsconcept, dat inspeelt op het klimaatactieplan van de regering waarin herbebossing als topprioriteit wordt aangemerkt, plaatst de Airport Corridor in een nationaal netwerk van herbebossingsprojecten. Een toekomstgerichte mobiliteitsvisie, bestaand uit de Keflavík-Reykjavík Link (BRT), lokaal openbaar vervoer en actieve mobiliteitsverbindingen, verbindt de knooppunten van het luchthavengebied voor zowel reizigers, werknemers als bewoners.

Voor de focusgebieden zijn verschillende ontwikkelingen voorzien, variërend van nieuwe bebouwing tot transformatie en verdichting van bestaande bebouwde kernen. Dankzij een zorgvuldige fasering kunnen verschillende gebieden gelijktijdig en stapsgewijs worden ontwikkeld, afhankelijk van de markt. Ook de noodzaak om succesvol te diversifiëren naar nieuwe sectoren, zoals groene waterstof, elektrische luchtvaart, hi-tech landbouw en maritieme aquacultuur, wordt onderkent. Keflavík Airport Area zal nieuwe, hoogwaardige bedrijven aantrekken en kansen creëren voor diverse arbeidskrachten; de economische strategie zal de “talent pool” voor innovatieve bedrijfstakken verdiepen, zowel door het aantrekken van internationale experts als ook door het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden voor de lokale bevolking. Het team baseert zich daarbij op de overtuiging dat kennis en vakmanschap uit het buitenland kunnen worden teruggeleid naar de IJslandse economie, en dat investeringen in de economische ontwikkeling ook gericht zouden moeten zijn op de ontwikkeling van de beroepsbevolking.

Samenwerking

Om ervoor te zorgen dat het Masterplan Framework voor Keflavík Airport Area werkelijkheid kan worden, heeft het multidisciplinaire team een coherente, gefaseerde strategie voor de focusgebieden ontwikkeld. "Een project van deze omvang vereist een gedurfde en tegelijkertijd bescheiden aanpak. Onze stapsgewijze insteek biedt investeerders een traject dat ook in de loop van de tijd nog kan inspelen op mogelijkheden, op de markt, op de ontwikkelingscultuur en op het stakeholderlandschap. Deze geleidelijke aanpak moet ook gelden voor de relaties tussen de verschillende betrokken partijen - relaties die zorgvuldig moeten worden opgebouwd, om zo een veerkrachtige en ambitieuze organisatie te creëren,” aldus Anouk Kuitenbrouwer, partner bij KCAP. Voor de toekomst van het project is het essentieel dat opdrachtgever Kadeco wordt gepositioneerd als een samenwerkingspartner die vooruit kijkt en die verandering mogelijk maakt.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI