Afgelopen zomerperiode heeft laten zien dat incidenten in havens en op belangrijke achterlandverbindingen een grote impact kunnen hebben op de betrouwbaarheid van logistieke ketens.

Achteroverleunen en ervan uitgaan dat alle systemen ongestoord werken blijkt een slechte tactiek te zijn. Juist in ketens waar de verschillende schakels steeds meer gestroomlijnd en afgeslankt worden, is de kwetsbaarheid het grootst. ‘Logistieke probleempjes’, waardoor klanten teleurgesteld moeten worden, kunnen dan ineens uitgroeien tot serieuze risico’s op verstoring van de klantenrelaties. Het terugdringen van de risico’s vraagt om adequaat handelen van alle bedrijven die bij het logistieke proces betrokken zijn. Juist het samenspel tussen ketenpartijen is essentieel als van de normale dagelijkse routine afgeweken moet worden. Daarom is het belangrijk om zowel binnen het eigen bedrijf als in de samenwerking met externe partners goed voorbereid te zijn. In de praktijk valt hier nog wel wat te verbeteren. Uit een eerdere verkenning die wij enkele jaren geleden hebben uitgevoerd onder de logistiek managers van grote internationale verladers komt naar voren dat meer dan de helft van deze bedrijven geen goed back-up plan heeft om de verstoringen op te vangen. Dit betekent dat er vooral veel geïmproviseerd moet worden als zich incidenten voordoen.

Onverwacht

Er is natuurlijk in de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over de wijze waarop in het ontwerp van supply chains rekening gehouden kan worden met deze onverwachte gebeurtenissen. Het gaat er dan vooral om dat een tijdelijke verstoring goed opgevangen kan worden en dat zo snel mogelijk na het incident de normale werkwijze weer opgepakt kan worden. Dit blijkt niet voldoende te zijn. Bijvoorbeeld omdat er toch iets gebeurt dat in geen enkel plan was voorzien. Het is daarom beter om niet uitsluitend met scenario’s te werken. Door aanvullend de juiste competenties in de eigen organisatie op te bouwen kan het bedrijf ook op allerlei onvoorziene gebeurtenissen inspelen.

Nadenken

Dit jaar lijken de incidenten zich op te stapelen. Een korte opsomming van de meest recente gebeurtenissen illustreert dit. Door het faillissement van Hanjin kwamen alle schepen van deze rederij aan de ketting te liggen en werden tienduizenden containers pas na veel moeite, vertraging en additionele kosten vrijgegeven. Het wannacry-virus dat Maersk in het hart trof, heeft wekenlang verstoringen gegeven op de terminals en in de achterlandketen van Maersk. De stranding van het Chinese containerschip ‘CSCL Jupiter’ op de Schelde is gelukkig met een sisser afgelopen, maar ook dit had tot een langdurige blokkade van de haven van Antwerpen kunnen leiden. En recent heeft de verstoring van de treinenloop in Zuid-Duitsland door een combinatie van werkzaamheden en een verzakking van het spoor grote problemen gegeven op de belangrijke spoorcorridor tussen Rotterdam en Genua. Dit alles laat zien dat achteroverleunen eigenlijk niet meer kan en dat het tijd is om serieus na te gaan denken over een resilience strategie.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI