De logistieke vastgoedmarkt bereikte in 2021 een recordopname van 3,6 mln m². Ruimteschaarste, arbeidsmarktkrapte en elektriciteitsnetproblemen zorgen dit jaar voor 10% minder vraag naar warehouses, ook voor megadistributiecentra. Logistieke topregio’s zijn Tilburg/Waalwijk, Venlo/Venray en de regio Rijnmond-Rotterdam – in opkomst zijn regio’s buiten de Randstad en Zuid-Nederland. Voor dit jaar worden huurprijsstijgingen verwacht van 3,5 – 4%, met afnemende rendementen (onder de 4%).

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek Perspectief op Logistiek Vastgoed 2022, waaraan vrijwel alle belangrijke logistiek vastgoedontwikkelaars en -beleggers deelnamen (80-90% geschatte dekking van de markt), opgesteld door Buck Consultants International (BCI).

Logistiek Vastgoed

Markt

De totale groei van logistiek vastgoed wordt voor 2021 door de leidende logistieke vastgoedpartijen geschat op 3,6 mln m², een forse groei t.o.v. de 3,1 mln m² in 2020. Daar zit ook duidelijk een corona-inhaaleffect in, want voor dit jaar is de verwachte opname 3,3 mln m². “De vraag is nog steeds fors, maar in de praktijk is het aantal locaties waar bedrijven met logistieke activiteiten terecht kunnen drastisch afgenomen. Ook arbeidsmarktkrapte is een steeds grotere zorg”, zegt René Buck, directeur Buck Consultants International. Die krapte in combinatie met gestegen bouwkosten – zorgt er ook voor dat huurprijzen voor logistieke bedrijfsruimten dit jaar 3,5 tot 4% gaan stijgen. Doordat veel beleggers logistiek vastgoed een solide belegging vinden, zijn de investeringsbudgetten (en dus ook de concurrentie) groot en dalen de Bruto AanvangsRendementen dit jaar naar verwachting met 40 basispunten.  

Verwacht Bruto AanvangsRendement en huurprijs voor top logistiek vastgoed

Verwacht Bruto AanvangsRendement en huurprijs voor top logistiek vastgoed

Bron: Buck Consultants International, 2022

Duurzaamheid

“Duurzaamheid van het gebouw speelt bij potentiële huurders een veel grotere rol dan twee jaar geleden. Veel nieuwe distributiecentra hebben geaccepteerde duurzaamheids-certificaten. Logistieke vastgoedpartijen willen graag meer zonnepanelen op het dak, maar dat lukt vaak niet, omdat het elektriciteitsnet vol is”, zo vat Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International de duurzaamheidsambities van de logistieke vastgoedsector samen.

Ruimtelijke inpassing

Logistieke vastgoedontwikkelaars en -beleggers snappen dat een goed georganiseerde ruimtelijke inpassing van logistieke centra van groot belang is, zo blijkt uit het onderzoek:

  • Meer dan 80% van de ondervraagde logistieke vastgoedontwikkelaars en -beleggers verwacht dat de ‘discussie over de verdozing van het landschap’ de komende 2 jaren in heftigheid zal toenemen. Zonder uitzondering vinden alle vastgoedpartijen dat meer aandacht voor architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing dringend gewenst is.
  • Aandacht voor brownfields (vestiging op bestaande bedrijventerreinen al dan niet als vervanging van huidige gebouwen) neemt in de hele logistieke sector toe. Van de nieuwe megadistributiecentra (meer dan 40.000 m²) is in de afgelopen jaren al 41% op brownfields gevestigd, terwijl dat juist voor dit soort grote distributiecentra lastig is (aankopen van gebouwen en percelen van meerdere eigenaren). Voor alle nieuwe logistieke gebouwen ligt dit percentage hoger.

Gebrek aan personeel

De beschikbaarheid van personeel is een steeds grotere zorg in de logistieke (vastgoed) sector. “De logistieke bedrijven en ook de logistieke vastgoedpartijen zien dit nu als cruciale locatiefactor. De arbeidsmarkt is in bijna alle logistieke regio’s in Nederland krap, maar nog het meest in Noord-Brabant, Noord-Limburg en de Amsterdamse regio”, aldus Johan Beukema, partner bij Buck Consultants International. De logistieke-vastgoedontwikkelaars en -beleggers zien het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk en het daaraan gerelateerde woonhuisvestingsprobleem van arbeidsmigranten vooral als een uitdaging voor logistieke bedrijven zelf.

Bekijk het webinar Perspectief op Logistiek Vastgoed 2022 en voor het downloaden van de volledige presentatie, vul de onderstaande gegevens in.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI