Nog geen 75 jaar geleden was de hondenkar nog een integraal onderdeel van het logistieke systeem in Nederland. Aldus premier Mark Rutte tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van EVO in Zoetermeer. De pitch van Rutte schetste haarfijn de veranderingen die de logistiek in die periode heeft doorgemaakt, van de hondenkar tot 20.000 TEU schepen en naar logistiek als belangrijke factor voor onze economie. Inmiddels leveren logistieke activiteiten een directe en indirecte bijdrage van bijna 10% aan het BNP in Nederland. Een prestatie die tot stand is gekomen door een jarenlange focus op de ontwikkeling en toepassing van logistieke kennis en het doorzettingsvermogen van ondernemers en medewerkers in de logistiek.

Een mooie prestatie, maar blijft dit ook zo? De sterke terugval van het Nederlandse voetbal op de internationale ranglijsten laat zien dat je geen moment mag verslappen, en dat geldt ook voor de logistiek. Het gevaar zit in overschatting van de eigen prestaties en achteroverleunen omdat we het toch zo goed doen. Nieuwe concurrenten beginnen zich snel aan te dienen, die zonder zware bagage in staat zijn om snel te schakelen. Zoals bekend werken wij binnen ons bureau veel voor Amerikaanse opdrachtgevers, en daarom volgen wij actief de nieuwe logistieke ontwikkelingen aan de overkant van de Atlantische oceaan. En juist daar kan het heel snel gaan, zoals Tesla als luis in de pels van de auto-industrie keer op keer aantoont. Grote durfinvesteerders en technologiebedrijven in de VS hebben inmiddels ook de logistiek ontdekt als behoorlijk conservatieve sector waar met slimme technologie grote stappen te zetten zijn. Convoy, de laatste loot aan de stam van tech start-ups in de logistiek, wordt gefinancierd door de oprichters van Amazon, Ebay en Uber. De achtergronden van deze investeerders doen vermoeden dat er blijkbaar goed geld in deze sector te verdienen is. Zij onderbouwen deze verwachting met cijfers van de ATA, de American Trucking Associations. Hieruit blijkt dat er in de VS jaarlijks 700 miljard dollar wordt omgezet in de wegvervoersector. Als je daar 10% van af kan snoepen, heb je een interessant businessmodel te pakken. Niet verwonderlijk dus dat hier nu miljoenen in geïnvesteerd worden en inmiddels tientallen bedrijven klaarstaan om deze markt te veroveren.

Leerpunt voor onze ondernemers is dat deze vernieuwing in de VS vooral gedragen wordt door de jongere generaties, die de principes van de netwerkeconomie heel snel naar een andere markt kunnen vertalen. Juist deze dwarsverbanden zijn dus interessant. Niet voor niets riep Mark Rutte op tot innovatie bij logistieke bedrijven. De les uit de VS is dat snelheid gewenst is en dat hiervoor dwarsverbanden met andere innovatieve sectoren in de deeleconomie gelegd moeten worden. Een eerste stap is de boost die het Havenbedrijf Rotterdam met PortXL aan logistieke start-ups wil geven, maar dat is niet genoeg.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI