Sinds mijn zoon naar Engeland is verhuisd, volg ik de ontwikkelingen in dit bijzondere land met extra aandacht. Op dit moment niet zo moeilijk, omdat de politieke ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Met de Brexit natuurlijk als belangrijkste aandachtspunt.

Nu de kansen op een harde Brexit steeds verder toenemen, zal de handel met de Britten op allerlei problemen kunnen stuiten. Natuurlijk een zorgenpunt, maar dit is geen reden om ons nu massaal van Groot-Brittannië af te wenden. Er zijn immers veel interessante ontwikkelingen, ook de in de wereld van logistiek, die het zinvol maken om nauwe banden met ons Engelse netwerk aan te houden.

Recent hebben zowel de burgemeester van Londen als de minister van Transport nieuwe mobiliteitsplannen gepresenteerd, met waardevolle inzichten die ook goed van toepassing zijn in Nederland. De nieuwe strategie van het Ministry of Transport bevat een integrale benadering voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het is zeker de moeite waard om het hele document op een regenachtige zondagmiddag door te lezen. Hier alvast een tipje van de sluier met enkele interessante inzichten en benaderingen.
Erg aansprekend vind ik de manier waarop de Britten erin slagen om technologische en sociale innovatie zoals autonoom rijden, nieuwe businessmodellen en data en connectiviteit te koppelen aan zowel de traditionele doelstellingen voor verkeer- en vervoerbeleid (veilig en schoon transport) als aan maatschappelijke en economische doelstellingen van het transportsysteem. Transport moet volgens deze visie niet alleen dienstbaar zijn aan alle groepen in de samenleving, maar ook bijdragen aan de groei van de Britse export en het beter gebruik van de beschikbare ruimte in het land. Alhoewel de strategie vooral op personenmobiliteit is gericht, zijn er wel degelijk componenten voor de logistieke sector. O.a. het streven naar een marktaandeel van 40 % voor elektrische bestelauto’s in 2030, de inzet van cargobikes en verdergaande consolidatie van vrachtstromen door inzet van data en fysieke hubs.

In maart dit jaar publiceerde de stad Londen het Freight and servicing action plan, waarin de regionale samenwerking van de afgelopen jaren opnieuw werd bevestigd en duidelijke keuzes zijn gemaakt om het vervoer van personen en goederen in de metropool efficiënter, veiliger en schoner te maken. Door eerdere gezamenlijke projecten met steden als Londen en Edinburgh heb ik de afgelopen jaren mooie voorbeelden voorbij zien komen van goede oplossingen voor logistiek in de steden in het VK. Niet alleen gericht op implementatie van nieuwe techniek, maar juist ook op de coördinatie van beleid tussen verschillende overheden. In het geval van Londen gaat het om de samenwerking met de 32 gemeenten die gezamenlijk Greater Londen vormen.

De aanpak waar de stad Londen voor heeft gekozen, is een mooi voorbeeld voor een integrale benadering van logistiek die in de Randstad wel een standje scherper mag. Nu nog lijken de gemeenten elkaar de tent uit te vechten bij het aantrekken van nieuwe logistieke centra of bij het verkrijgen van de koploperpositie als stad met het meest stringente milieubeleid. Het lijkt mij verstandig om de recente Engelse plannen eens goed te bestuderen en te kijken welke slimme oplossingen we kunnen overnemen. Zo zijn in de nieuwe landelijke mobiliteitsstrategie goede bouwstenen opgenomen om de gezamenlijke aanpak van mobiliteitsuitdagingen op het niveau van de Randstad mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door inrichting van een fonds voor experimenten in ‘Future Mobility Zones’, de publicatie van gemeenschappelijke uitgangspunten voor zowel stedelijke mobiliteit als voor het ontwerp en inrichting van de stedelijke ruimtes. Maar bijvoorbeeld ook de gerichte ondersteuning van gemeenten, zodat zij kennis en vaardigheden kunnen opbouwen bij de uitrol van gemeenschappelijke mobiliteitsprincipes. Een mooie aanleiding om dit interessante land binnenkort weer een keer te bezoeken!

Bron: TON en TEU in Nieuwsblad Transport

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI