Het Kabinet heeft met grote waardering het Economisch Herstelplan van de gezamenlijke provincies omarmd. “Dit herstelplan is ons gezamenlijke strijdplan om Nederland uit de crisis te investeren en innoveren”, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Op 9 september werd het Herstelplan van het Inter Provinciaal Overleg aangeboden aan de staatssecretaris. Het Herstelplan is opgesteld door Buck Consultants International in samenwerking met de ambtelijke top van de provincies en alle gedeputeerden Economische Zaken. De Tweede Kamer reageerde alert door tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bij motie van Heersma (CDA) en Segers (Christen Unie) te pleiten voor een gezamenlijke uitwerking. In haar brief van 16 december geeft staatssecretaris Mona Keijzer aan hoe het kabinet dit gaat doen.

economische zaken mona keijzer

Op 9 september werd het herstelplan aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Gemeenten, provincies en Rijk hebben dezelfde missie: Nederland moet zich uit de crisis investeren en innoveren. We willen onze ondernemers weerbaar maken, banen behouden en nieuwe banen creëren. Het IPO Herstelplan is ons gezamenlijke strijdplan om dat te bereiken. We gaan onze middelen samen gericht inzetten, waarbij het Rijk ook EU-gelden zal betrekken. Daarmee gaan we nog nauwer samenwerken en extra vaart zetten achter al het goeds dat er al gebeurt.”

Gedeputeerden Eddy van Hijum en Martijn van Gruijthuijsen zijn de geestelijk vaders van het herstelplan. “Wij zijn blij dat het goed is opgepakt door het Rijk, gemeenten en het MKB. Wij zijn er ook van overtuigd dat het gezamenlijk optrekken daadwerkelijk tot meer resultaat kan leiden”. Dat zegt de Overijsselse gedeputeerde Van Hijum die namens de gezamenlijke provincies mede-initiatiefnemer is van het herstelplan. Gedeputeerde van Noord Brabant Van Gruijthuijsen voegt toe: “We beginnen niet aan iets nieuws, we versterken wat we al doen. Mijn verwachting is dat we daardoor sneller van start zijn en effectiever in de uitvoering.”

De komende maanden gaan in elk geval Rijk, IPO, VNG en ROM’s het IPO Herstelplan verder uitwerken. Kern van de aanpak van de ‘herstelpartners’ is ervoor te zorgen dat op cruciale onderdelen de inzet wordt gebundeld. Cruciale onderdelen zijn in elk geval ontwikkelkracht en innovatie, Human Capital, breed MKB en gebiedsontwikkelingen.

Boaz Adank, wethouder Breda en trekker VNG Taskforce Herstel regionale economie,: “Gemeenten hebben de afgelopen maanden hun meerwaarde aangetoond met de daadkrachtige hands-on-aanpak naar ondernemers toe. Als eerste overheid weten gemeenten als geen ander wat er nodig is inwoners en ondernemers het perspectief te geven die nodig is. We willen dan ook graag dit samen met het rijk en de provincies oppakken. Daarbij is het wel noodzaak om de uitvoeringskracht van gemeenten weer op peil te brengen.”

De onderdelen van het herstelplan hebben het doel om de weerbaarheid van de economie te vergroten. Maar ook om het verdienvermogen en daarmee ook werkgelegenheid te behouden. Daarnaast moet de inzet tegelijkertijd bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Zo komen investeringen in innovaties, mensen en duurzaamheid met maximale slagkracht het beste tot hun recht.

Bron: o.a. IPO

Bekijk ook: Provincies bundelen de krachten voor duurzaam economisch herstel

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI