Ondernemers in het transport moeten binnenkort extra investeren om aan milieu-eisen te voldoen. Vooral de uitstoot van NOx door het vrachtverkeer zorgt ervoor dat dit thema opnieuw op de agenda staat.

Met ingang van 1 juli gelden in de milieuzones in Nederlandse steden strengere eisen voor de toelating van vrachtauto’s. Dan mogen alleen nog maar de schonere vrachtauto’s deze steden in. Alleen Euro IV en schoner, ruwweg vanaf 2007 op de weg gekomen. Inmiddels kijken onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht al naar mogelijkheden om extra maatregelen te nemen. Dit omdat deze steden ook na de doorvoering van de nieuwe eisen nog steeds niet aan de strenge normen voor luchtkwaliteit kunnen voldoen. Maar hier blijft het niet bij. Op grond van de aangepaste Europese regelgeving voor het Eurovignet, mogen Europese lidstaten vanaf dit jaar vervuilende vrachtauto’s extra belasten. Vrachtauto’s nemen inmiddels bijna de helft van de NOx-uitstoot van het wegverkeer voor hun rekening.

Een onderzoek door het Europese milieubureau EEA laat zien dat de gevolgen heftig kunnen zijn. EEA heeft berekend dat het vrachtverkeer over de weg in Europa jaarlijks voor meer dan 40 miljard euro aan gezondheidsschade veroorzaakt. Lidstaten mogen deze kosten doorbelasten aan het vrachtverkeer.

Volgens berekeningen van EEA gaat het om forse bedragen. De extra milieukosten van een distributietruck in de Randstad komen volgens deze studie uit op 4 cent per kilometer voor een Euro V vrachtauto en bijna 12 cent per kilometer voor een Euro III vrachtauto. Voor het eind van dit jaar moeten de lidstaten beslissen of en hoe ze deze externe kosten van het wegverkeer gaan doorbelasten.

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om snel de uitstoot van het wagenpark omlaag te brengen. Met name nieuwe Euro V en VI vrachtauto’s zijn veel schoner (80 tot 90%) dan het verouderde Euro III materieel. Overigens hoort het ook bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers om deze stappen zelf te zetten.

De snelle opkomst van groene labels zoals de Nederlandse Lean and green award en Green Freight Europe laten zien dat veel ondernemers inmiddels hiervan doordrongen zijn. Niet voor niets, omdat blijkt dat aandacht voor klimaat en luchtkwaliteit zich uitbetalen in hogere rendementen voor de ondernemers. Inspirerende voorbeelden genoeg.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI