Met Zuidoost-Azië als fabriek voor de hele wereld moeten dagelijks grote hoeveelheden kleding, speelgoed, elektronica of componenten vanuit deze regio naar Noordwest-Europa getransporteerd worden.

De zeehavens zijn de belangrijkste toegangspoort van al deze producten voor de Europese consumentenmarkten. De enorme groei van de containeroverslag in Rotterdam en de andere havens in de Hamburg-Le Havre range over de afgelopen twintig jaar is voor een groot deel veroorzaakt door deze importstromen. Maar blijft dat ook de komende jaren zo?

Er wordt flink aan de stoelpoten van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg gezaagd. Nieuw is dat daarvoor niet alleen naar concurrerende zeehavens in Zuid- en Zuidoost-Europa gekeken moet worden, maar dat ook verbindingen over land een serieuze optie lijken te worden voor exporteurs vanuit China. Als we het NOS Journaal mogen geloven wordt in de nabije toekomst een groot deel van de containerstromen via het spoor naar Europa vervoerd. Forse investeringen in de spoorverbindingen tussen China en Europa en in bijvoorbeeld dryports in Kazachstan zouden kunnen leiden tot een flinke aanval op de dominante positie van het containervervoer over zee.

Een koele blik op de cijfers laat zien dat de soep waarschijnlijk niet zo heet wordt gegeten als het journaal deze opdiende. Om een idee te geven, de jaarlijkse containeroverslag in Rotterdam is 12 miljoen teu. Daarvan is globaal een kwart, 3 miljoen teu, bestemd voor of afkomstig uit China. De capaciteit van een trein is ongeveer 85 teu. Voor verplaatsing van het complete China-volume zijn dus jaarlijks maar liefst 35.000 treinen nodig, ofwel 100 per dag. Daar is natuurlijk voorlopig maar beperkte ruimte voor op het al zwaar belaste spoorwegnet, dus zeer grote volumes langs deze route is nu nog een utopie.

Desondanks is het wel een ontwikkeling die goede kansen biedt voor ladingstromen waarvoor de doorlooptijd van groot belang is. Niet voor niets werd de logistiek directeur van HP in het journaal aan het woord gelaten met een duidelijk verhaal over de voordelen voor deze specifieke stroom. De haven van Duisburg heeft al vroeg de mogelijkheden voor nieuwe diensten ingezien en werkt al enkele jaren aan het opbouwen van goede relaties met de Chinese aanbieders van spoordiensten. Daarmee ontwikkelt Duisburg zich tot de Europese draaischijf voor deze stromen. Inmiddels pendelen wekelijks meerdere treinen tussen Duisburg en China, waarbij ook een verdere groei wordt voorzien.

Overigens zijn ook minder voor de hand liggende verbindingen weer in oude luister hersteld. Afgelopen februari arriveerde de eerste trein met containers uit China in Teheran. Wat als een volgende stap op weg naar het herstel van de eeuwenoude zijderoute wordt gezien. Een handelsroute die het Verre Oosten over land verbindt met de regio’s rond de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Kortom, een spannende ontwikkeling die ik de komende jaren zeker met veel belangstelling zal volgen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI