Incidenten met gevaarlijke stoffen leiden bijna altijd tot vervolgvragen over de veiligheid van het vervoer en mogelijke maatregelen om deze gevaren aan te pakken.

Sommige lezers herinneren zich misschien nog het Bunce field incident uit 2005. Bij een Engels dorpje vonden op een groot brandstofdepot verschillende explosies plaats, gevolgd door een grootschalige brand. Naast 43 gewonden veroorzaakte het incident grote schade aan de voorzieningen op het depot, de omliggende woningen en bedrijven. Ongeveer tweeduizend personen werden geëvacueerd, het depot was grotendeels verwoest. Naar aanleiding van dit incident is in heel Europa het beleid voor de opslag van brandstof fors aangescherpt. Het meest recente voorbeeld is de ophef na het ongeluk met een goederentrein in het Vlaamse Wetteren, waarbij helaas zowel een dode als gewonden zijn gevallen. Direct na het ongeval verdrongen de wethouders van de spoorsteden in Nederland zich in de nieuwsuitzendingen. Allemaal met dezelfde boodschap, we willen af van dit soort gevaarlijke transporten door onze stad. De vraag is of ook na dit incident aanpassingen in de voorschriften te verwachten zijn, zoals in Buncefield, of dat alles met een sisser afloopt. Als het aan de wethouders ligt, worden in ieder geval forse maatregelen genomen, zoals het aanleggen van een dedicated spoorverbinding buiten de grote bevolkingscentra om.

De vraag is of deze rigoureuze maatregelen wel nodig zijn. Gelukkig is de afgelopen jaren door de industrie, de logistieke sector en overheden veel energie besteed aan het verhogen van de veiligheidsniveaus. De branche organisaties hebben met ‘Veiligheid Voorop’ het initi-atief genomen voor een solide veiligheidscultuur in alle bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken. Specifiek voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is het Basisnet Spoor opgesteld. Hierin is voor elk spoortraject een risicoplafond vastgesteld. Het wetsvoorstel hiervan ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. En er zijn al maatregelen genomen om veiligheidsknelpunten aan te pakken. Daarnaast hebben bedrijfsleven en overheid in 2012 in een convenant afgesproken om de samenstelling van goederentreinen zo aan te passen dat het risico op een gaswolkontploffing sterk wordt verminderd.

Uit alle analyses blijkt dat de kans op een groot ongeval zeer klein is, maar dat de gevolgen groot kunnen zijn. Wetteren laat zien dat zo’n ongeval dan direct ook een grote maatschap-pelijke impact heeft. Gelukkig hebben we een robuuste aanpak, met zowel goede regelgeving in het basisnet en industrie die de eigen verantwoordelijkheid rond het vervoer van gevaarlijke stoffen zeer serieus neemt. Ik ben benieuwd of na dit incident de fact free politics zegevieren en we opnieuw een discussie over het veiligheid gaan krijgen. Als het aan mij ligt, overwint de rede en gaan we af op de feiten.

Thema's

Er zijn geen gerelateerde thema's gevonden

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI